SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Ett förtital insatser för Långåfisket enligt plan 2021

Vad händer i Långå fiskevårdsförening under 2021? Verksamhetsplanen, som utarbetats av styrelsen och godkänts av stämman, omfattar ett förtital åtgärder under året. Planen är indelad i sju områden där ett handlar om styrelsens arbetsprogram och förvaltning och ett gäller ägarrelationer och medlemskontakter.
Till dessa kommer fiskevårdsföreningens entreprenad åt Grundsjöprojektet som fortsätter planenligt under året inklusive förstudien om en ’Damm i Dammen’ som förhoppningsvis ska återställa delar av magasinet för naturlig reproduktion av Grundsjöröding.

De mest arbetskrävande arbetsinsatserna inriktas på projekt, tillsyn och underhåll med biotopvården som särskilt fokusområde. Projekt Långåljusnan nådde sitt viktigast mål i fjol sommar och invigning planeras ske i slutet av juli. Den återstående sträckan från Byggeshån vid Medskogsbygget till Kolbenshån kommer att analyseras för åtgärder och en plan tas fram för hur den sträckan ska renoveras.
Siktet är inställt på att restaureringsarbetena ska genomföras under 2022 med återstående delar 2023.
Rastplatser ses över, kompletteras och underhålls. Leder och stigar markeras och skyltas. Vindskydden utvecklas. Uppmärksamheten på klimatförändringar skärps.

En viktig satsning som görs för Långåfisket är att, förutom upplevelsen av fisket, öka innehållet i vistelsen med större kunskap och innehåll från Långåkulturen som präglas av jord- och skogsbruk samt intressanta lämningar och föremål ur människors liv, leverne, högtider och vardag. I Långåljusnan projektet ingår berättelser om folket längs ån alltifrån huggare, körare, kockor, kolare och flottare till det liv som levdes med nybyggenas odlaranda.

Fiskevårdplanen för 2021 – 2031 uppdateras under maj med fortsatt fokus på bevara, vårda och använda, så som skett under mer än tre hundra år. Övergripande mål är att bevara de ursprungliga fiskarterna genom naturlig reproduktion. Under senare år finns flera exempel på hållbarheten i den strategin.

Satsningarna omfattar runt en miljon kronor inklusive externt tillförda medel från Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Länsstyrelsen, Hav- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt EU:s landsbygdsprogram. Till detta kommer värdet av oavlönade frivilliginsatser värda drygt 400 000 kronor.