SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Avgörande dagar för framtida investeringar

Just nu inleds processen på kommunal nivå där det ska avgöras vilka som ska få del av bygdemedlen 2019. Länsstyrelsen, som samlar in ansökningarna och kontrollerar att de uppfyller kraven, har nu lämnat underlaget vidare till kommunen som genomför både en tjänstemannaberedning och en process med politiker som bland annat håller möte med dem som ansökt om me-del för olika typer av investeringar

I augusti sändes ett brev till kommunalrådet Anders Häggkvist där det anmäldes ett kommande behov på sammanlagt 1,5 miljoner för Långåljusnan-projektet under 2019 och 2020. Brevet undertecknades av Helge Jonsson och Allan Blomkvist.

Kärnpunkten i brevet erinrade om att bygdemedlen, som hade den korrekta benämningen ’regleringsmedel’ från början, egentligen skulle användas för att kompensera de skador och konsekvenser som kraftutbyggnaderna innebar. För flera år sedan ändrades inriktning av politiska krafter till att gälla medel för mer allmänna ändamål, även om ett visst fokus fanns kvar när det gällde skador som förorsakats av kraftutbyggnader. Elljusspår,dansbanor och till och med elektrisk kortblandare till en bridgeklubb fanns med bland mottagarna, liksom ett börsnoterat storföretag.

I brevet påpekas att samhällets nytta av el respektive flottning  av timmer på Ljusnan har haft sina konsek-venser både i positiv och negativ mening. När Långå fiskevårdsförening nu satsar på att minska de negativa konsekvenserna är det rimligt att pengar tas från kraftindustrins årliga mångmiljonbidrag till kompensering av skador och att statens skattemedel skjuter till belopp som kan användas för att rätta till flottningens inverkan.

Långå FVOF har dessutom begärt bygdemedel för upprustning av Skansdammen så att den kan användas för öringyngel. Fiskevårdsföreningen har också begärt ett anslag för att, liksom kommunen, täcka sina kostnader för Grundsjöprojektet.

Avgörande om fördelningen av bygdemedlen väntas i mitten av mars. Först då kan Långå FVOF bestämma vad som kan åtgärdas under 2019.