SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

2016 bra år för Långåfisket

Intresset för Långåfisket ökade markant under 2016. Det konstaterar styrelsen för Långå FVOF vid sitt bokslutsmöte. För första gången i föreningens historia översteg försäljningen av fiskekort en halv miljon kronor, trots att priserna har hållits oförändrade.
– Det är återigen flugfisket som står för en kraftig ökning och kortförsäljningen där har haft en stadig utveckling och uppgår nu till 180 000 kronor. Dessutom har minskningen på dygnskort återhämtat sig från nära femtitusen år 2015 till 90 100 kronor år 2016. Även tredygns, veckokort och årskort för stugägare har ökat stort, säger Helge Jonsson.
– Att omsättningen ökat så markant är naturligtvis glädjande, säger han, och om det här intresset blir kvar på åtminstone samma nivå kan vi ta det som ett tecken på att Långåfisket är attraktivt för många sportfiskare och inte minst för flugfiskare.
Någon utdelning görs inte till ägarna utan alla intäkter återinvesteras i fiske-, biotopvård och service. Det innebär att det ekonomiska värdet i Långåfiskets fiskekort är mer än dubbelt så stort som den avgift sportfiskaren betalar. Värdet av frivilligt, oavlönat arbete uppgår till 450 000 kronor. 49 personer var engagerade på ideell bas i Långåfisket under 2016.

KVALITÉN AVGÖRANDE
Kvalitén i det Långåfisket erbjuder är givetvis det som är avgörande och att chanserna att få en fisk är hyfsat goda även för den som inte nått önskade färdigheter.
– Oftast är upplevelsen större än fångsten och i det avseendet har miljön, naturen och variationsrike-domen stor betydelse och det är något som vi kan bjuda på i Långå och fiskevårdsområdet här. Vi har många talande bevis för att Långå uppfattas och uppskattas för sin harmoniska balans mellan livskvalité och naturkvalité. Det är sådant vi gärna berättar om när vi presenterar Långåfisket och vi
tål att bli jämförda med de bästa, säger Helge.

I kontaktverksamhet och marknadsföring påpekas att Långå har en flerhundraårig tradition av att för-stå och använda fisket som en tillgång av en stor, skyddsvärd naturresurs. Det synsättet vinner gehör hos många som efterfrågar och delar de grundvärderingarna.

Styrelsen i Långå FVOF har i sin grundinställning och planering prioritering på att fisket ska vara attraktivt för alla kategorier och att det är de naturliga förutsättningarna som sätter gränserna för hur
stort fisketrycket får bli.

– Vi har full koll på hur fisket utvecklas och beredskap för att trycket inte blir oacceptabelt. Ännu finns inte behov av några andra restriktioner än de som framgår av reglerna, säger Helge Jonsson. Dessutom satsar vi på åtgärder för att sprida fisket till fler vatten och områden och kommer att lyckas med det.

Naturligtvis tar man i styrelsen för Långå FVOF resultatet från 2016 som en bekräftelse på att Långåfisket håller den nivå som olika kategorier av sportfiskare önskar sig. Många nya har hittat till Långå vilket förklaras av att en försiktig marknadsföring har gjorts framför allt genom den ledande tidskriften Flugfiske i Norden och genom medverkan på olika mässor. Och en väldigt stor del av de sportfiskare som besöker Långå har återkommit år efter år. En del i mer än 60 år och nu oftast tillsammans med yngre generationer. Den sortens lojalitet och återkommande vanor hör till kvalitetsbegreppen i Långåfisket, säger Helge Jonsson.

Årsstämman hålls den 30 mars klockan 19.00 i föreningslokalen, Nytta&Nöje, i Långå. Styrelsen har kallat ägare och inbjudit övriga intressenter till stämman.