SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Vill du bli leverantör till Långåfisket

Långå fiskevårdsområdes förening driver en betydande investeringsverksamhet för bland annat biotopåtgärder, fiskevård och underhåll. Flera åtgärder drivs i projektform där ägande, styrning och ledning sker med personer i styrelsen som tilldelats ansvaret eller som ledare i projektorganisation..

Genomförande sker genom upphandling av entreprenadtjänster från företag som uppfyller gällande krav om skatter, miljö, säkerhet, försäkring av egen verksamhet och övriga villkor och åtaganden som ingår i affärsverksamhet..

Långå FVOF är inte skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU, men följer i tillämpliga delar dess intentioner eftersom stora delar av finansieringen sker med externt tillförda medel, däribland från staten och EU.

I kalkylerna för respektive åtgärd och projekt tillämpas medianen i byggavtalet för Jämtlands län 2023 – 2025. (anläggningsarbetare).

Under april kommer upphandling att ske för planerade restaurerings åtgärder i Långåljusnan samt för fiskevårdande åtgärder i Grundsjöprojektet..

Företag som är intresserat av att ingå i upphandlingsprocessen är välkommen att senast den 25 april anmäla sitt intresse till info@langafisket.se

Välkommen!

Styrelsen för Långå FVOF