SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Grundsjöprojektets verksamhet 2020

Avtalet förnyades mellan parterna Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF och länsstyrelsen i Jämtlands län samt Särvsjöns Bysamfällighetsförening. Projektets perspektiv är tio år och organiseras som en egen, separat enhet vid sidan om avtalsparternas ordinarie organisationer.

Verksamheten år 2020:

  • Till följd av för höga temperaturer med akut hot för röding ynglen beslutades om medelbar utsättning den 27 juni efter olika räddningsinsatser bl a genom tillverkning av is för nedkylning av vattnet i odlingen. I slutet av året utsattes kvarvarande yngel från odlingen i Tännäs, 500 tvåsomriga, 1 500 ensomriga samt 75 avelsfiskar, ålder 4 år.
  • 200 avelsfiskar, varav 150 honor i förvar vid fiskodlingen i Tännäs.
  • Fortum Sverige AB uppdrog åt EKOM AB i Hörnefors, Per Lundström, att göra en förstudie om möjligheterna att genomföra idén om Damm i Dammen och tänkbara hinder för sikvandring genom tunneln från Övre Särvsjön. Upplägg av förstudien presenterades i januari.
  • Ryssjorna togs upp söndagen den 1 november 2020 och därmed var årets reduceringsfiske avslutat. Nätfisket genomfördes planenligt den 9 – 23 augusti.

Sammanlagt har landats 4 546 sikar fördelade på flytnät 2 240 st och st ryssjor 2 306. Genomsnittsvikten är 450 gr för nätfångad sik och 300 gr för sik som fångats i ryssjorna. Utfallet från nätfisket är i nivå med tidigare. Sommaren 2020 var första året då det  användes två ryssjor (en större och en mindre) varför det inte finns jämförbara uppgifter från tidigare. Fisket har genomförts på tidigare bestämda platser, med djupnät som introducerades av fiskekonsulenten Per Arne Holt-Seeland 2017. Bifångsten i det riktade reduceringsfisket ligger på oförändrad nivå under 3 % med 0,7 % röding.

  • 800 kg sik levererad till Härjedalens kommun för matsalar i skolor och äldreboenden.
  • Boken GRUNDSJÖRÖDINGEN – presentation av Grundsjöprojektet kom ut av trycket i december på Incorema förlag. Boken kan beställas via info@langafisket.se
  • Ingen noterad inverkan av Corona pandemin.
  • Vid årets sista styrelsemöte, 28 december 2020, uppdaterades huvudavtalet för 2021. Avtalet löper med tio års perspektiv men uppdateras årligen.

 

Kostnaderna för Grundsjöprojektet under 2020 uppgick till 461 000 kronor. Resultatet är preliminärt och fastställs i samband med bokslutet i februari. Det tillkommer kostnader för förstudien om projektet Damm i Dammen som finansieras av Fortum Sverige AB.