SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Värmeböljan skapade allvarliga problem

Senaste tidens värmebölja har skapat problem bland annat vid fiskodlingen i Tännäs där en ny generation av Grundsjörödingen kläckts. Det är framför allt årets yngel som utsatts för stress då vattnet i anläggningen blivit betydligt varmare än normalt.  Det varmare vatten har lägre syrehalt och påverkar fiskens ’andning’. Alltför höga temperaturer runt 20 grader eller mer innebär risk för ynglen att kvävas och leder till stress som i sin tur gör att de slutar äta och riskerna för parasiter ökar trots åtgärder. Det var den onda spiral som innebar hög dödlighet och under natten till tisdagen innebar snabb utsättning av de överlevande ynglen i Grundsjön.

Under senaste helgen startade Långåfisket sin fryskontainer och började tillverka isblock som lyckades sänka temperaturen i odlingens bassänger ett par grader. Dessvärre visade det sig att utvecklingen gått så långt att Costia-parasiten utvecklats och den är ett dödligt hot mot de små ynglen, som dessutom hade förlorat mycket av sin motståndskraft.

Efter samråd med länsstyrelsen under måndagskvällen beslutades om omedelbar utsättning av de kvarvarande ynglen direkt i Grundsjön strax efter midnatt. Transporten kunde genomföras utan problem då Långåfiskets beredskaps organisation varit i funktion sedan i fredags.

Det är ännu för tidigt att avgöra hur många yngel som gått förlorade av de cirka 40 000 som fanns i bassängerna, men en första bedömning pekar mot omkring tre fjärdedelar.

– Det diskuteras om de extrema värmeböljorna är en del av klimatförändringarna. Vår slutsats är att de har ett samband, åtminstone så som de kan tolkas i tiden där uppvärmningen av den svenska fjällkedjan går snabbare än i övriga delar av landet. För de kallvattenberoende ädelfiskarna i Långå finns påtagliga hot och för Grundsjörödingen finns problem även från kraftutvinning. Det är därför Fortum Sverige AB, länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Särvsjöns bysamfällighet och Långå fiskevårdsförening samarbetar för att rädda Grundsjörödingen. Det sker dels genom reduceringsfiske efter sik och stödutsättning av odlad röding med rom som tas lokalt. Ynglen i Tännäs fiskodling hör hemma i den bilden, säger Helge Jonsson som är styrelseordförande både för Långåfisket och i Grundsjöprojektet.

Helge Jonsson anser också att det är dags för institutioner, offentliga organ och politik att uppdatera ambitionerna för tryggare försörjning med sättfisk. Klimatpåverkan kräver nya och större grepp. Ansvaret bör ses som en del i samhällets infrastruktur, säger han.