SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Upphandling för Långåljusnan 2020

Offerttagningen bland entreprenörer för åtgärder längs Långåljusnans strömsträckor är avslutad och upphandlingen har påbörjats för att vara klar i mitten av mars. Det är ett omfattande arbete som ska genomföras med fyra välutrustade rastplatser, fyra av enklare slag, röjning och märkning av leder och stigar och informationstavlor. Strax nedströms Skälningshån, vid dess utlopp, ordnas en sträcka som öppnar för strömfiske även för dem som har nedsatt rörelseförmåga.

Åtgärderna för att öka tillgänglighet och underlätta vistelse längs Långåljusnan ingår i det större projektet där strömsträckorna nu är återställda och liknar de naturliga förhållanden som gällde innan flottledsrensning gjorde om sträckan till en transportkanal.

Under sommaren färdigställs arbetena med en verkställande ledningsgrupp som ansvarig. I gruppen ingår Helge Jonsson, sammankallande, Margareta Selin och Martin Myhr.