SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Tid för rödingfiske

Grundsjöröding (Salvelinus alpinus) hör till laxfiskarna, Salmonidae. Unik. Hotad, skyddsvärd. Skild art av röding, genetiskt släkt med ’storrödingarna’ i bl a Vättern Senare invandrad än röding i den svenska fjällkedjan för ca 7 000 år sedan.
Rödingbestånden i västra delen av Långå Fiskevårdsområde har sitt ursprung i den för Långåfisket unika Grundsjörödingen. Som framgår av namnet är dess hemvist i de sedan av början 1970-talet reglerade Grundsjöarna. Genom reglering av sjöarna bildades Grundsjömagasinet som kan jämföras med ett ’batteri’ med lägesenergi som kan omvandlas till el i Långå kraftverk. Men även med betydelse för elproduktion i övriga kraftverk nedströms Långå i Ljusnan.

Grundsjörödingens livscykel stämmer med övriga laxfiskars liv, aktiviteter och beteenden. Sportfiske efter röding börjar redan innan jul och vid årsskiftet, så snart isarna bär, för att kulminera på vårisarna, ibland ända in i maj. Pimpelfiske efter röding med pirk och någon form av bete är mycket populärt med magiska upplevelser i vårsolen.
Hullinglösa krokar ska användas så att fisken ska kunna återutsättas utan allvarliga skador. Vanliga beten är lövmask eller maggot. När fisken lyfts över iskanten finns alltid risk att dess ömtåliga ögon skadas i den kalla luften och vinddrag. Fisk, som inte ska behållas, krokas därför av försiktigt i ishålet och ’backas’ tillbaka ner under sjöisen.
Pimpelfiske, så kallat vertikalfiske, efter röding kan även ske från båt sommartid. Pimpelfiske kan närmast ses som ett roande fiske inom husbehovsfisket. Flera fiskevårdsföreningar ordnar pimpeltävlingar med lockande priser för tävlande.

Rödingen är en oftast en svårfångad fisk. Rödingen är nattaktiv och dess dygnsrytm styr dess födosök. Rödingen inom Långåfisket uppträder ’pelagiskt’, det vill säga i öppna, stilla vatten, ofta över grundbottnar där den betar bland annat ishavsrelikter som räkor och märlor av Mysis Relicta och Pallasea Quadrispinosa. Detta är vägledande för val av flugor och nymfer. Kvällstid samlas rödingen i stim och stryker längs stränderna. Spöfiske efter röding från båt kan gärna ske genom harlingfiske.

För Grundsjöröding i Grundsjön gäller ovillkorlig begränsning till max tre rödingar per dag. Fångade rödingar utöver tre ska återutsättas oskadda. Det gäller även skadad röding (utöver tre fångstfiskar) som avlivas och återutsätts.