SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

På nyåret 2020

Tack, tack, tack! Tusen tack! Äntligen kan jag nu skriva de här raderna på nyåret 2020. På tröskeln in till ett nytt decennium. Vid finalen av de två första decennierna på det nya millenniet; tvåtusentalet! Hit har vi nått!

Långåljusnans strömsträckor är nu ’längre’ med kurvor, bågar, böjar och svängar som liknar hur ån var och till och med hur den var tänkt att vara formad i och av naturen!

Här finns djupfåror med förmåga att hålla grov öring och harr, hungrigt intresserade av vattenströmmarnas dukade strykor med delikatesser.

Fisken lockas och kan nu vandra i strömfåror där strömdraget känns i varje fentag och där den stora spolformade muskeln får användning för sin stjärtfenas paddeleffekt!

Syrehalten har ökat genom att vattenströmmarna luftas och blandas med syre som gör fisken och allt levande både friskare och piggare, ja kanske, till och med, mer optimistisk och motiverad!

Vattenvolymen har ökat. Det finns faktiskt mer vatten i ån därför att den möblerats om och kan hålla större vattenmängd än innan.

Vattenlevande organismer av både växter, fiskar och insekter har fått läplatser och bosättning för sin ro, för vila, födosök och naturlig reproduktion.

Det finns lugnvatten för insekter och kläckande sländor. Och nymfer, puppor, snäckor och småkryp intar sina nya, tryggare miljöer och hem.

Det finns djuphålor som skuggas av sydstrandens trädridåer med vatten, ja till och med svalare vatten som håller mer syre när torka och värme slår till i tuffare klimat.

Det finns tecken på att en ny generation med yngel av öring och harr redan letar sig uppströms i de nya strömvirvlarna.

Mittåns angöring i Långåljusnan, vid Mittåoset, och sträckan upp mot dammarna vid Hovdevägen har återskapats till lek- och fiskeplatser för öring och sportfiskare!

Och år 2020 ska de andra biflödena få ’barnkammare’ för nya generationer. Och som om inte detta var nog!

Under våren, sommaren och kommande höst blir det fiskestigar, vandringsleder i trollskog och bland historiska lämningar, funktionella rastplatser och anpassade fiskeplatser för personer med särskilda behov.

Det vi arbetat med sedan nyåret 2015 och restaurerat de senaste åren har vi gjort med blick endast för livet i Långåljusnans strömsträckor. Vi vågar erkänna det och vet att sportfiskaren gillar att komma i andra hand i det perspektivet. Klart medveten och överens om att finns det fisk finns det fiske!

Vi kallar det här för Naturvärlden, med rätt mening och innebörd även om det ser ut som en felstavning av naturvärden!

Det viktigaste är betydelsen som vi kan börja avläsa redan nu. Resultaten och värdet i nutid! Hoppfullheten och optimismen. Naturvärden i Naturvärlden!

Det intressanta kan vara att berätta om hur vi gjorde för att nå dit! Initiativet, processen, inventeringen, analysen, metoderna, finansieringen, insatserna och genomförandet med alla medverkande!

Det betydelsefulla är att vi gett fisken nytt livsrum och att fiskaren får ett bra fiske i en upplevelserik naturmiljö.

Men sist och inte minst, just nu! Till er alla; ingen nämnd, ingen glömd! Ett ofantligt stort och varmt tack till alla som hjälper till att förverkliga vår vision!

Gott Nytt År!

Helge Jonsson                                                                 Ordförande i Långå FVOF/Långåfisket