SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Meddelande inför stämman 25 maj 2020

Mötesordning vid årsmöte med Långå FVOF 25 maj 2020 kl 19.00.

Men anledning av coronapandemin och dess inskränkningar genomförs årsmötet digitalt där förhandlingarna förs enligt den dagordning som anges i stadgarna med de begränsningar som årets mötesform innebär. Rätt att rösta har endast medlemmar i föreningen för fiskevårdsområdet som i förväg anmält sin närvaro i mötet.

Med hänsyn till forumets begränsningar kan endast direkt omröstning genomföras, vilket exempelvis innebär att sluten omröstning inte kan ske.

Ärendeordning
Mötesordföranden introducerar respektive ärende och redovisar styrelsens, revisorernas eller valberedningens förslag och avslutar med att ställa frågan om någon begär förtydligande och isåfall i vilket avseende. Frågan besvaras och ingår därmed i beslutsunderlaget.

Därefter formulerar mötesordföranden proposition(er); förslag till beslut för stämman.

Beslutsordning
Beslutsordning enligt stadgarna. Med utgångspunkt i proposition(erna) sker omröstning med öppen acklamation (bifallsrop) där röstberättigad äger rösträtt. Annan beslutsordning är ej möjlig att genomföra i digital form.

Långå den 22 maj 2020
Helge Jonsson