SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåljusnan projektet behöver förlängas

Långå fiskevårdsområdes förening behöver fortsätta Långåljusnanprojektet på sträckan uppströms sjön Orten till Kolbenshån dit fiskevårdsområdet sträcker sig. Mot den bakgrunden har föreningen ansökt om bygdemedel ur Lossenfonden för 2021.Sträckan är hårt påverkad av flottledsrensning och vattenkraftutvinning.

Målet är att i likhet med andra återställda delar Långåljusnan, skapa fungerande biotoper för naturlig reproduktion av förekommande, ursprungliga fiskarter, insekter och andra vattenlevande organismer och i förlängningen erbjuda ett attraktivt sportfiske.  Från biologiska, ekologiska och miljörelaterade aspekter är möjligheterna mycket intressanta och resultatet tillmäts hög trovärdighet. Bakom den bedömningen ligger erfarenheter och uppnådda resultat av Långåljusnanprojektet. Dessutom antas fisketurismen i Sverige öka markant till följd av Coronapandemin, med fler ’hemestrar’ i de områden som kan erbjuda attraktiva upplevelser. Dit hör Långåfisket och övrigt fiske i Härjedalen.