SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåljusnan öppnar för Nationaldagen

Till Sveriges Nationaldag 2020 öppnas de sträckor som restaurerades och återställdes 2018! Från och med torsdag den 4 juni är de ’nya’ strömsträckorna tillgängliga för fiske.

– Det är en stor dag för oss och vägen hit har tagit fem år, säger ordföranden Helge Jonsson som under julhelgen 2014 utarbetade ett förslag om att restaurera strömsträckorna i Långåljusnan efter flottledsrensning och påverkan från kraftutvinning. Strax efter nyår 2015 beslutade styrelsen för Långå FVOF att förslaget skulle genomföras. Flera års engagerade diskussioner blev konkreta åtgärder. Året därpå genomförde Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, en omfattande inventering och ett kvalificerat analysarbete för varje del av den nära sju kilometer långa sträckan. Efter det inkluderades biflödena, däribland nedresta delen av Mittån och Gruckan. Projektet avslutas under året. Sommarens satsningar innehåller även röjning av stigar och leder, rastplatser och åtgärder för personer med begränsad rörelseförmåga.

– Det är ett omfattande arbete med mycket lovande resultat, säger Per-Ola Persson. Vi har fått glädjande uppmärksamhet för projektet som ses som ett bra exempel på hur man kan återställa biotoper och fiskevatten trots nackdelarna med kraftproduktion. Dessutom har vi byggt in motståndskraft mot klimatförändringar, säger han.

Satsningarna omfattar totalt ca 3,2 miljoner kronor och har varit möjliga att finansiera genom tillförda medel från länsstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och EU, bygdemedel, Härjedalens kommun och Sportfiskarna. Långå FVOF har satsat en halv miljon kronor av egna medel och värdet av ideellt oavlönat arbete beräknas till omkring 500 000 kronor sammanlagt under de fem åren.

Stegvis öppning      De restaurerade sträckorna i Långåljusnan hålls stängda året efter genomförda åtgärder. Anledningen är att fiskar och andra vattenlevande organismer ska få en sommar på sig att anpassa sig till de nya miljöerna.

Totalt har 6,2 kilometer av Långåljusnans strömsträckor restaurerats varav ungefär hälften öppnas nu. Dessutom har 650 meter av Mittån nedströms Hovdebron (33) restaurerats och öppnas sommaren 2021. I den sträckan ingår dessutom en 300 meter lång fredad sträcka för Långåfiskets Öringprojekt.

Det innebär att strömsträckor som åtgärdades 2018 i Långåljusnan öppnas från 4 juni 2020.

Följande gäller (numren finns på Långåfiskets karta):

Strömhuvudet (37) – Staffansbygget (40) 2,5 km. Edan nedströms Strömhuvudet inleder en 100 meter fredad strömsträcka (markerad) för Långåfiskets Öringprojekt.

Skälningshån (43) – Rändhån (45) 900 m dvs hela strömsträckan, 300m ovan bron och 600 m nedströms bron länsväg 84.

Observera att Catch & Release gäller för öringen.

Sträckan från Staffansbygget till Skälningshån hålls stängd till sommaren 2021.

Övriga sträckor i Långåljusnan från och med Rändhån och genom Långå by är öppna som vanligt! De utlagda bojarna ligger intill gamla nätplatser med bra fiske och kan användas för förtöjning.

Styrelsen för Långå FVOF hälsar er välkomna och önskar Glad Nationaldag!