SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfiskets kultursatsning

Fisket som naturresurs är själva kärnan i det som kan kallas Långåfiskets kulturarv. Det handlar mest om kunskap, erfarenheter, historia och arbetet med att bevara, vårda och använda fisket. Att göra det synligt och känt är ett viktigt steg och i det arbetet ingår även många andra inslag som hör till fiskekulturens uttrycksmedel som att visa på besöksvärda platser, kulturhistoriska lämningar, porträtt av kända fiskare, berättelser, fisketips och råd.

Dit hör även mer finstämda inslag med bilder och citat ur diktning, litteratur och konst. Och naturligtvis ett och annat ord med översättning ur Långåmålet, denna egna nyans av den härjedalska dialekten.

Att bygdekulturen i Långå uppskattas, det är känt sedan länge, med värden och lämningar i den levande jord- och skogsbrukskulturen.

Det finns därför många källor att ösa ur och tillgång till berättelser och dokumentation. Som alltid är detta något av en färskvara som behöver tas om hand och användas innan den försvinner genom generationsväxlingar och att mycket faller i glömska. Den kulturskatten ska tas tillvara eftersom den har betydelse i byn och inte minst för besökande sportfiskare som får ”hjälp” att uppleva mer av det de redan uppskattar.

Det finns bra förutsättningar för att genomföra kultursatsningen i form av underlag, kanaler och möjligheter att synliggöra kulturarvet. Inom Långå fiskevårdsområde finns flera tillfällen att lyfta fram, visa och synliggöra vårt kulturarv och sevärdheter. Det kommer att ske bland annat via Långåfiskets hemsida, genom exponeringar i vindskydd som kan fungera som ”utställningar”, i trycksaker och sociala medier, vid mässor och sammankomster.

Åtgärderna genomförs och organiseras i form av projekt i en första omgång åren 2017 – 2020. Inledningen till projektet gjordes i samband med att Långå FVOF uppmärksammade att det gått 300 år sedan det äldsta kända dokumentet bevisar att fisket i Långå har hävdats.

Margareta Selin-Ring är ny ledamot i Långåfiskets styrelse och har utsetts till kulturansvarig. Margareta har under många år varit engagerad i Långåfisket bland annat genom tillsynsverksamhet och som ”håvfotograf”.

Du som har föremål, bilder eller annan dokumentation, som berättelser och erfarenheter från olika fiskeplatser och upplevelser, är välkommen att kontakta Margareta. Under sommaren kommer flera av de populära fiskeplatserna att dokumenteras och beskrivas.