SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfisket säkrar Ljusnanöringen

Långå Fiskvårdsområdes Förening har köpt 200 avelsöringar [Salmo trutta] från Tallåsens fiskodling i Ljusdal. Det är Ljusnanöring, det vill säga den som hör till den ursprungliga arten, och som är typisk för hela Ljusnans vattenområde. Öringarna kommer att placeras i odling efter sommaren och är ett led i arbetet att säkra tillgången på öring för framtiden inom fiskevårdsområdet och för Långåfisket.

Fiskevårdsplanen (2019 – 2029) för Långå fiskevårdsförening utgår ifrån att endast de ursprungliga fiskarterna ska förekomma inom fiskevårdsområdet, med undantag för utsättning i de två P&T-vattnen, främst regnbåge.

Naturlig reproduktion, det vill säga att fiskarna förökar sig själva på naturlig väg, är grundregeln och där görs olika åtgärder för att underlätta den processen. Den största insatsen görs i strömsträckorna i Långåljusnan med tillhörande biflöden. Där blir ”nya barnkammare”.

Stödodling för vissa vatten kan förekomma och utsättningar kan ske i nivå med vad vattnens biologiska och ekologiska förutsättningar tillåter. Mest känt i sammanhanget är stödodling av Grundsjöröding där reproduktionen är kraftigt störd på grund av kraftreglering.

Långåljusnan är en instängd del av Ljusnan mellan två kraftverksdammar vilket innebär att den öring som finns där med tiden kan utveckla en del egna särdrag. Det är känt från annat håll att det kan förekomma att lokala populationer bildas. Att den utvecklingsprocessen kan ske på naturens villkor har betydelse för det som ses som unikt i Långåfisket som håller fast vid den ursprungliga arten av Ljusnanöring.

Fiskevårdsföreningens strategi för förvaltning och utveckling av Långåfisket innebär att föreningen inte ska driva egen fiskodlingsverksamhet. Istället ska sättfisk köpas från kommersiella fiskodlingar och helst ska det finnas minst två sinsemellan fristående fiskodlingar i närområdet bland annat av säkerhetsskäl. Långå FVOF har sedan länge en utvecklad kravspecifikation som gäller för inköp av sättfisk.