SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåfisket får halv miljon av staten

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat stödja Projekt Långåljusnan med en halv miljon av anslaget för fiskevårdande åtgärder.
Det innebär ett omfattande lyft för projektet som startade sista dagarna i juli då brand-säkerhetsläget hade förbättrats.

– Det tolkar vi som ett påtagligt erkännande för vårt projekt och den satsning som det innehåller, säger Per-Ola Persson, kvalitetsansvarig i Långåfisket och projektledare med Allan Blomkvist som sammankallande i projektstyrelsen.
Från länsstyrelsen deltar Gunnar Jacobsson, bland annat som sakkunnig och med gedigen erfarenhet från liknande projekt där man återställt vattendrag till produktionsvillkor som kan jämföras med de naturliga förhållandena, bortsett från en lägre vattenföring.
Genom åtgärderna hoppas man kunna återfå biotoper för fisk och andra vattenlevande organismer som samtidigt ger nya platser för fiske. I projektet deltar även Härjedalens kommun både med kompetens och delar av det bidrag som Sportfiskarna beviljade kommunen för fiskevårdande åtgärder.
– Långåljusnan har stor och outnyttjad potential som ett naturnära fiskevatten trots de allvarliga ingrepp som gjorts på grund av flottning och vattenkraft, säger Helge Jonsson, ordförande i fiskevårdsföreningen. Det är självklart att vi ska göra allt som är möjligt och rimligt för att återskapa de bästa förutsättningarna för fisken och därmed även för fiskaren, säger han.
Den totala finansieringen för Långåljusnan-projektet uppgår då till 750 000 kronor, sedan fiskevårdsföreningens styrelse redan tidigare avsatt erhållna bygdemedel och egna medel för projektet.
– Vi har lång erfarenhet av konkret och bra samarbete med länsstyrelsen i Jämtlands län, säger Helge Jonsson, däribland i Grundsjöprojektet som syftar till att säkra den omtalade Grundsjörödingens framtid. I det projektet ingår även Fortum som huvudsponsor.
– Att länsstyrelsen använder det statliga fiskevårdsanslaget för den här typen av investeringar är samhällets sätt att mildra konsekvenserna av de verksamheter som staten och domstolarna tillåtit. Det är både rimligt och självklart att skattebetalarna ska vara med och bidra till den finansieringen, säger Helge Jonsson.

I satsningen ingår även åtgärder ur Långåfiskets kulturprogram, där Margareta Selin-Ring är ansvarig i föreningsstyrelsen och chef för satsningen. Syftet är att lyfta fram kulturhistoriskt intressanta lämningar som bidrar till att göra fisketuren till en ännu större upplevelse och bjuda på den samhörighet som fiskaren känner med Långåfisket och bygden.

Långåljusnan kallas den del av Ljusnan som ingår i Långå fiskevårdsområde. Eftersom det är en separat del som avgränsas genom två kraftverksdammar kan man räkna med att det uppstår särdrag bland annat av Ljusnanöringen i ån. För att hålla den populationen på lämplig nivå inleder Långåfisket en satsning på odling av egen öring. Planerna är att rusta upp en tidigare anlagd yngeldamm, ta rom och mjölke från öring i Långåljusnan och sätta ut ögonpunktad rom i särskilda kassetter, dels i dammen, dels i biflöden som mynnar i Långåljusnan. Den satsningen blir en del av Långåljusnan-projektet och i linje med Långåfiskets fiskevårdsplan som utgår ifrån att endast ursprungliga fiskarter ska gynnas inom Långå Fiskevårdsområde.