SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kraftig ökning i Långåfisket 2020

Försäljningen av fiskekort ökade med ca 22 % till 413 000 kronor. Den totala omsättningen inklusive investeringar i fiskevårdsområdet uppgick till cirka 1,4 miljoner kronor. Priserna på fiskekort har varit oförändrade i 8 år. Inkomster från fiskekort återförs helt till verksamheten i form av fiskevård, biotopåtgärder och olika typer av service. Pengarna går således tillbaka till sportfiskaren och värdet av ett fiskekort är tre gånger större än avgiften.

Under senare år har veckokorten ökar markant, vilket tyder på att besökande sportfiskare föredrar att stanna längre tid och fiska på fler platser inom fiskevårdsområdet. Den trenden är välkommen eftersom området erbjuder ett oräkneligt antal fiskevatten med omväxlande fiske som inte ens kan hinnas med även under ett veckolångt besök, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF.

Att antalet besökare ökade beror till viss del på större antal ”hemester” med fler besökande sportfiskare, dels som en effekt av gjorda investeringar som lett till restaurering av framför allt strömsträckorna i Långåljusnan och effekter av Grundsjöprojektet som lockat fler sportfiskare.  De åtgärdade och renoverade sträckorna har stegvis öppnats enligt den förvaltningsplan som gäller för Långåljusnan Projektet, där återställda sträckor får återhämta sig sommaren efter genomfört arbete.

Verksamheten påverkades av den pågående pandemin, Covid -19, i flera avseenden då det gäller föreningens sammankomster som fick ställas in, styrelsemöten som arrangerades per capsulam eller via länk, liksom årsmötet som genomfördes via internet. Samtliga planerade verksamhetsåtgärder kunde dock genomföras och ligger inom föreningens årsbudget 2020. Av de 52 personer som på något sätt ingått i arbetsorganisationen drabbas en av Covid -19 med snabb återhämtning och inga konstaterade men.

Marknadsföring, råd och rekommendationer riktade till sportfiskare har utgått från Folkhälsomyndighetens  och lokala myndigheters rekommendationer och anvisningar. Någon ’stängning’ av fisket har inte varit aktuell. Den strategin fortsätter gälla även för 2021.