Inbjudan till årsmöte 30 mars kl 19.00

Styrelsen för Långå  Fiskevårdsområdes Förening  kallar härmed medlemmar och inbjuder övriga intressenter till årsmöte den 30 mars klockan 19.00 på Nytta & Nöje i Långå. Ärenden enligt stadgarna. Därutöver blir det information om idéer kring möjligheterna att utveckla Mittån nedström Grundsjön där det dessutom finns planer för att anlägga en Damm i Dammen för att gynna Grundsjörödingen.

Välkommen med din anmälan på info@langafisket.se senast den 20 mars. Årsredovisning finns tillgänglig i förkortad version här på hemsidan från den 15 mars och kan beställas i sin helhet via info@langafisket.se

Varmt välkommen hälsar styrelsen för Långå Fiskevårdsområdes Förening

Helge Jonsson/ ordförande