SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Gott nytt år!

 

Åt det nya året har hunnits med en hel del under det år som gått. Jag ska inte säga ’trots allt’ utan ’i alla fall’. Uttrycket att gilla läget har varit aktuellt trots att man inte gillat det, men anpassning är ju en del av levernets finlir. 2020 blev ju inte som vi hade väntat och de prövningar vi utsattes för kommer vi att minnas. Förutom sorger och bedrövelser fick vi också en tankeställare när vi upptäckte att vi kan ställa om till en livsföring som är mera hållbar och att Sverige är fantastiskt med sin natur och sina fiskevatten. Välkommen åter!

Förhoppningarna inför 2021 är många och mer genomtänkta än normalt. Bland glädjeämnena ska det bli trevligt att få inviga Långåljusnans strömsträckor till sommaren. De är nu ’längre’ med kurvor, bågar, böjar och svängar som liknar hur ån var och till och med hur den var tänkt att vara formad i och av naturen!

Jag kan äntligen våga påstå att sedan vår Herre skapade Långåljusnan i tidernas begynnelse så är det Långå fiskevårdsförening som fullbordade den 2020 med uppbackning från länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Hav- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, EU och Sportfiskarna. Plus mer än tusen timmar av frivilligt, oavlönat arbete! När jag lanserade idén på nyåret 2015 anade jag att det var fler som var intresserade, vilket visade sig vara sant.

Som utlovat finns nu djupfåror med förmåga att hålla grov öring och harr som lockas vandra i strömfåror och forsar. Syrehalten har ökat genom att vattenströmmarna luftas och blandas i större vattenvolym. Det finns faktiskt mer vatten i ån därför att den möblerats om och kan hålla större vattenmängd än innan. Vattenlevande organismer av både växter, fiskar och insekter har fått läplatser och bosättning för sin ro, för vila, födosök och naturlig reproduktion. Det finns djuphålor som skuggas av sydstrandens trädridåer med vatten som kan motstå torka och värme i tuffare klimat.

Långåfiskets River keeper och kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, lade sista stenen i strömfåran strax uppströms Skälningshån i maj och markerade därmed målgången för projekt Långåljusnan 2020. Gruckan, det livsviktiga biflödet fick samma ansiktslyftning under sommaren. Några kortare flottledsrensade sträckor har behållits som industrihistoriska monument.

Ett annat skötebarn för Långåfisket är bevarandet av Grundsjörödingen för all framtid. Vi gör det i gott sällskap med Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns bysamfällighet. Vårt gemensamma mål är att skapa förutsättningar för Grundsjörödingen att fortsätta som raritet i Grundsjön. I nyutkomna boken ’Grundsjörödingen’ finner Du en beskrivning av räddningsaktionen, nu med genombrott för principen om Damm i Dammen. Åtminstone i form av en förstudie. Boken kan rekvireras via info@langafisket.se

Vistelse i Långå innebär inte enbart fiske. Det finns mycket att upptäcka hos ’Ljusnans Pärla’, däribland Långå Skans, ett försvarshistoriskt kulturminnesmärke med ständig aktualitet om krigets elände och fredens betydelse. Där färdigställdes ’Den okände soldatens grav’, det första, minnesmonumentet i Sverige i sitt slag, hedrande de fyrtio soldater som vilar där. Kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise skrev sina namn på en annan minnessten den 20 juli 1932. Namnteckningarna har fått nytt guld så när som på fem centimeter som barnbarnsbarnet Gustaf lovat fylla i när han besöker Långå tillsammans med anrika Dunkrokens Gille i juni 2021.

Det finns en harmonisk balans mellan naturkvalité och livskvalité i Långå. Den tillgången ska vi fortsätta att bevara som en skyddsvärd resurs att använda alla kommande år. Vi börjar med 2021!

Med vänliga nyårshälsningar från styrelse och alla medarbetare i Långåfisket!

Helge Jonsson