SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Krävande förarbeten för miljöprövning

Under onsdagen hölls ett så kallat undersökningssamråd vilket inleder miljöprövningsprocessen för det återstående och avslutande projektet för restaurering av Långåljusnan, den kilometerlånga sträckan Vitmälen – Mittåhån, där Mittån rinner ut i älven.

Arbetet har nu pågått i över åtta år med märkbara resultat i positiv riktning. Inriktningen är att skapa livsmiljöer för ursprungliga fiskarter och andra vattenlevande organismer genom att återbilda förhållanden som gällde innan flottledsrensning och kraftutvinning.

Under ordförandeskap av Helge Jonsson samlades tolv personer till länkmötet, varav sex personer från länsstyrelsen i Östersund. Övriga deltagare var berörda markägare, Fortum Sverige samt projektledningen i Långåfisket.

Projektbeskrivning, kartor och annan dokumentation som tagits fram av fiskevårdsföreningen var underlag för samrådet. Från markägarhåll tillstyrks projektet. Länsstyrelsen kräver dock detaljerade beskrivningar av olika moment och inventeringar utöver vad som redan redovisats i ärendet. Först efter att det arbetet genomförts och redovisats kommer länsstyrelsen att ta ställning till projektet som därefter kan gå till mark- och miljööverdomstolen för prövning och beslut.

– Med alla de detaljer som länsstyrelsen begär återstår ett omfattande arbete utöver det som redan gjorts, säger Helge Jonsson, som i egenskap av ordförande i Långå FVOF är ansvarig projektägare. Detaljeringsgraden i den byråkratiska processen anser han vara orimligt hög, invecklad och i flera avseenden oförklarlig. Exempelvis krävs en sammanfattning av flottningsepokens historia.

Det innebär många frågetecken om projektet över huvud taget går att genomföra. Styrelsen i Långå FVOF kommer inom kort att besluta i frågan.