SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Projekt Långåljusnan går i mål

Den resterande delen av Långåljusnans strömsträckor i riktning mot Lossendammen åtgärdas i sommar.
Sträckan är ungefär nio kilometer räknat från inloppet i sjön Ulften och når fiskevårdsområdets västra gräns i Kolbenshån. Ingreppen genom flottledsrensning och vattenreglering för kraftproduktion har kraftigt förändrat sträckans ursprungliga karaktär. Nu återförs stenblock till åfåran, forsar, strömbildare och lugnvatten skapas, djuphålor bildas och ökar vattenvolymen bland annat för att motverka vattenbrist vid torrår. Insektslivet gynnas.

Projektbudgeten uppgår till en halv miljon kronor varav hälften beviljats i form av kraftindustrins bygdemedel, 200 000 kronor har beviljats av det statliga anslaget för restaurering och biotopvård i vattendrag, den s k LOVA-satsningen. Långåfisket satsar resten av egna medel plus omfattande oavlönat arbete.

Sommaren 2021 genomförde Per-Ola Persson, Långåfiskets kvalitetsansvarige, och Elias Hammarlund, kulturansvarig i styrelsen, en inventering av sträckan och utarbetade förslag till åtgärder. Det är med det underlaget som entreprenaden genomförs i sommar.

– Hela den satsning som Långå fiskevårdsförening har gjort i Långåljusnans strömsträckor är grunden för den biologiska mångfalden och för de ursprungliga fiskarterna, säger Helge Jonsson som är ordförande i ledningsgruppen för projektet. I förlängningen innebär det att det blir naturlig reproduktion av öring och harr vilket är ett kvalitetsmål i Långåfisket, säger han.

Långåljusnan-projektet har pågått sedan 2015.