SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oförändrade kortpriser 2017

Höstmötet samlade drygt 20 personer som bland annat fastställde styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2017. Föreningens ekonomi kan klara oförändrade avgifter under 2017. Priset på fiskekort har legat fast i fyra år.

”Mittåkortet”
Det kommer att införas gemensamt flugfiskekort, Mittåkortet, som komplement till nuvarande fiskekort från och med 2017 och utvärderas till nästa höstmöte för nytt beslut då. Kortet ska gälla flugfiskesträckorna mellan Grundsjön och Messlingssjön. Intäkterna delas lika. Gemensam tillsyn ordnas enligt särskilt schema. Föreslagna priser behöver avtalas med Messlingen FVO och kommer att publiceras vid årsskiftet. En gemensam arbetsgrupp tillsätts för samordning av olika åtgärder.

Principer för försäljning av Grundsjöröding™.
Höstmötet godkände styrelsens förslag om principer som ska gälla vid försäljning av Grundsjöröding för utsättning i andra vatten. En av principerna är att styrelsen ska granska lämpligheten i förväg och efter godkännande säljs en bestämd kvantitet till aktuellt kilopris och ersättning för varumärket på minst 5 % av nettosumman.
Namnet Grundsjöröding™ får endast användas för den röding som finns i Grundsjön. Inköpt Grundsjöröding får inte användas för avel, ej heller säljas vidare som sättfisk. Inköpt Grundsjöröding som erbjuds som sportfiske inom annat FVO kallas Långåröding™. Köparen har rätt/skyldighet att använda tillägget:
”…kommer från Grundsjön i Långå” alternativt ”Genetiskt ursprung från Grundsjön i Långå”.
En första leverans av Grundsjöröding utanför Långå fiskevårdsområde har skett till Messlingssjön.

Behov av annan organisationsform för viss verksamhet
Styrelsen anser att det för tillfället inte är aktuellt att skapa en särskild organisationsform för verksamhet som ligger utanför fiskevårdsområdets nuvarande verksamheter. Skulle behov uppstå av en sådan omfattning att styrelsen behöver vidta åtgärder utan att årsstämman hinner höras, har styrelsen rätt att lösa problemet för tillfället med redovisning till nästkommande stämma. Om behovet då kvarstår kan årsstämman uppdra åt styrelsen att ordna den lösning som är mest lämplig. Höstmötet godkände styrelsens förslag.

Fiskodlingsplan 2017
All odling sker i egen regi genom avtal med leverantörer som uppfyller LFVOFs kravspecifikation och villkor.
All utsättning sker i egen regi.
Utsättning, s k stödutsättning, får ske inom vatten som tillhör fiskevårdsområdet och endast i nivå med vad de naturliga förutsättningarna tillåter.
Utsättning ska i första hand motiveras av sportfiskeskäl.
Fiskodlingsplanen är en del av Fiskevårdsplanen för Långå FVO.