SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Observera fångstbegränsningar på Grundsjön

Rapporter har kommit in om att fångstbegränsningarna för Grundsjöröding på Grundsjön är oklara, åtminstone bland sportfiskare som påstår sig ha fått otydliga och obestämda besked av tillsynspersonal. Beslutet om fångstbegränsning fattades av styrelsen den 27 maj 2021, alltså ifjol. Informationen lämnades strax efter och har rapporterats på hemsidan och finns aktuella i regelverket som alla är skyldiga att följa. Genomgång sker med tillsynspersonalen. Detta är vad som gäller:

Grundsjön
Generell fångstbegränsning vad gäller röding i Grundsjön till tre rödingar (Grundsjöröding) per person och kortdygn

Det framgår även av reglerna här på hemsidan. Var och en som fiskar inom Långå FVO är skyldig att ta del av reglerna som är aktuella och publicerade på hemsidan. Lita inte på gamla broschyrer eller uppgifter som är av äldre datum. Någon i vår tillsynsorganisation uppges ha varit osäker och lämnat felaktiga uppgifter. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och stämmer inte med ambitionerna i vårt utbildningsprogram för tillsynspersonal. Beklagligt om det är sant.

Övriga fångstbegränsningar och regler finns på hemsidan under råd & regler. Välkommen att läsa där!
För fiskerättsägare och bybor gäller som tidigare de lokala bestämmelserna.

Anledningen till fångstbegränsningen av Grundsjörödingen är de hot den utsätt för till följd av kraftreglering och invandrad sik. Grundsjöprojektet startade för snart 20 år sedan för att motverka konsekvenserna och den årliga satsningen uppgår till över 400 000 kronor. Om det ska finnas en rimlig chans att Grundsjörödingen ska överleva i Grundsjön krävs fortsatta åtgärder. Fångstbegränsningen hör dit.