SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Nya satsningar för Grundsjörödingen

Nu under januari rapporteras flera fångster av Grundsjöröding, men i huvudsak i små storlekar vilket i sig är ett sundhetstecken. Fångster av rödingar runt ett eller ett par hekto talar för att det finns naturlig reproduktion i Grundsjömagasinet, säger Helge Jonsson, som är ordförande i projektstyrelsen. Att det mest är små fiskar som är aktiva beror bland annat på att deras fettreserver är begränsade och att hungern tilltar av den anledningen.

I fjolåets reduceringsfiske efter sik blev den totala nätfångsten 3 640 sikar med en snittvikt runt 600 gram. Fiskarna vqr något större än i tidigare fångster. Siken är i mycket god kondition med något ökande k-faktor, det vill säga förhållandet vikt/längd. Inga parasiter noteras.

Landningen av siken och transporter till container har inneburit betydande och tungt merarbete på grund av den låga vattennivån och uppgrundningen vid landningsstället.

Bifångster av annan fisk ligger fortsatt runt 3 procent varav röding en påtagligt mindre del.

Damm i Dammen

Utvecklingsarbetet inom Grundsjöprojektet har under senare tid präglats av idén att skapa områden i regleringsmagasinet där sjöbotten och lekplatser inte torrläggs under vintern. Delprojektet har fått namnet Damm i Dammen. Sommaren 2021 genomfördes mätningar och studier för att klarlägga förhållanden framför allt om ljusinsläpp och förutsättningar för näringsproduktion. Sommaren 2022 lämnades en preliminär rapport om lämplig lokalisering av en Damm i Dammen och slutsatserna av mätningar och undersökningar kommer att redovisas av Umeå Universitet. Projektstyrelsen har fattat principbeslut om att en pilotanläggning ska uppföras i magasinets nordöstra del, i Långtjärn som är integrerad i magasinet. Förutsättningarna för näringsproduktion där är goda och kan ligga i nivå med förhållanden som rådde före regleringen. Samtidigt uppnås effekten att området inte torrläggs någon del av året.