SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Lyckad fiskevård i Grundsjön

Första etappen av sommarens reduceringsfiske efter sik i Grundsjömagasinet är genomförd. I nära tre veckor har 1,2 kilometer, 6 meter djupa flytnät fångat 3 100 sikar med en medelvikt runt 600 gram. Nätens yta uppgår till 6 600 kvadratmeter. Nätfisket har kunnat genomföras under bättre förhållanden än jämfört med sommaren 2022 då vattenståndet var ovanligt lågt. Allan Blomkvist i Långå har ansvarat för insatsen.

Fisket genomförs för att minska sik populationen till fördel för Grundsjörödingen. En stor del av fångsten levereras till Härjedalens kommun som serverar den i skolmatsalar och vid äldreboenden.

Det riktade reduceringsfisket genomförs på platser där siken har sina lekområden. Bifångst av andra fiskarter är mindre än 3 procent, vilket är ett mycket gott resultat, ibland med endast en eller enstaka andra fiskar fångade. Reduceringsfisket fortsätter nu fram till i slutet av oktober med två storryssjor där fångsten väntas nå ungefär samma nivå.

I månadsskiftet september/oktober sker romfångst från Grundsjörödingen. Rommen befruktas och sätts ut på platser som inte torrläggs när magasinet tappas för elproduktion. Därigenom undviks att rommen ’frystorkas’ när isen lägger sig över rödingens lekbottnar.

Erfarenheter och rapporter från fisket under 2023, särskilt i början av säsongen, talar för att det förekommer naturlig reproduktion av röding i Grundsjömagasinet. Det noteras som ett gott tecken på att rödingen har viss förmåga att klara näringskonkurrensen med den invandrade siken.