SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Höstmötet belsutade nya kortpriser

Kortpriserna har varit oförändrade i tio år. Långå FVO har jämförelsevis bra och många fiskevatten med intressant fiske på attraktiva arter där de fyra ädelfiskarna öring, röding, harr och sik intar den främsta positionen. Intresset för abborre och gädda har ökat väsentligt under senare år. Med hänsyn till att omfattande investeringar gjorts för flera miljoner bör den kvalitetshöjningen återspeglas i prissättningen.
Grundprinciperna för prissättning är fortfarande att avgifterna ska vara rimliga och inte hindra någon från fiske, samt att föreningen måste ha full kostnadstäckning för verksamheten som ska drivas med optimal kostnadseffektivitet. Ingen utdelning sker till ägarna.
I år, 2022, införs även ett särskilt familjekort för bybor och sportstugeägare.

Långå FVOF PRISER 2022

FISKEKORT
Dygnskort, 24 timmar 150 kr
Tredygnskort 340 kr
Veckokort 490 kr
Dagkort p&t Stortjärn 140 kr

Årskort 1 200 kr
Årskort inkl flugfiske 2 000 kr

Flugfiskekort för Anån och Mittån
(gäller även i övriga vatten inom LFVO utom P&T)
Dygnskort flugfiske 210 kr
Tre dygn flugfiske 550 kr
Veckokort flugfiske 950 kr
Priserna gäller kalenderdygn, kalendervecka eller kalenderår

Årskort bybor 150 kr
Årskort sportstugeägare 600 kr + 100 kr/person
-”- med flugfiske 1000 kr + 150 kr/person
Ägare och bybor med årskort får köpa årskort till p&t-Stortjärn för 200 kr.

Familjekortet För att få köpa familjekort ska man kunna visa gemensam folkbokföringsadress med den som betalar fullt pris. Om inte det är möjligt kan kortombud (ej iFiske eller fiskekort.se) bedöma samhörighet med den som betalar fullt pris och bevilja familjepris enligt definitionen: familj

Med sportstugeägare menas person som är lagfaren ägare till fastighet inom fiskevårdsområdet.