SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevårdsplan 2022 – 2032 är uppdaterad

I fiskevårdsplanen för Långå Fiskevårdsområde finns tre ledande nyckelord och fokusområden: bevara, vårda och använda. Sammandrag av planen finns under vinjetten ’Fiskevårdsföreningen’ här på hemsidan.

Den största förändringen nu är att från och med sommaren 2021 används endast naturlig reproduktion. Det innebär att vi för första gången inte skaffar odlad fisk för utsättning, med undantag för regnbåge i Stortjärn, Långåbornas badtjärn i byn, där P&T gäller. Tidigare stödodling av Grundsjöröding har ersatts av romtagning i Grundsjön och utsättning av befruktad rödingrom på platser som inte torrläggs till följd av kraftproduktion.

Det innebär även att all öring i Långåljusnans renoverade strömsträckor uppströms Rändhån ska återutsättas oskadd för att återskapa en livskraftig, lokal öringstam.

Långå har en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Nu har den inställningen skärpts ytterligare med naturlig reproduktion för de ursprungliga fiskarterna.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena. Med kunskap, rätt metoder och åtgärder infrias och förnyas det målet varje år. Så har vi hållit på i mer än 300 år! Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och en förklaring varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Fiskevårdsplanen gäller fiskarna och deras livsbetingelser och naturmiljöer men även de som fiskar, det vill säga vi ser till dig och dina behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen. Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren i form av fiskevård, investeringar och service. Fiskekortet är värt flera gånger mer än avgiften.

Helge Jonsson, ordförande