Långåfiskets bibliotek

Långåfiskets bibliotek är under uppbyggnad i höst och tanken är att där ska finnas pressklipp, tips om litteratur, video och medier om fiske samt mer övergripande information och kommentarer om aktuella ämnen. Här kommer även att finnas dokumentation som normalt inte finns under övriga rubriker på hemsidan.

Biblioteket kan ses som del i Långåfiskets kultursatsning. Den syftar till att öka upplevelsen av fisketuren med uppgifter och information om fiskekulturen i Långå och uppmärksamma intressanta platser och historiska lämningar i landskapet. Ambitionen bakom Långåfiskets kulturprogram är att bidra till känslan av större delaktighet i det upplevelsevärda.