Långåfiskets bibliotek

Långåfiskets bibliotek är under uppbyggnad och tanken är att här ska finnas pressklipp, tips om litteratur, video och medier om fiske samt mer övergripande information och kommentarer om aktuella ämnen. Här kommer även att finnas dokumentation som normalt inte finns under övriga rubriker på hemsidan.

Biblioteket kan ses som del i Långåfiskets kultursatsning. Den syftar till att öka upplevelsen av fisketuren med uppgifter och information om fiskekulturen i Långå och uppmärksamma intressanta platser och historiska lämningar i landskapet. Ambitionen bakom Långåfiskets kulturprogram är att bidra till känslan av större delaktighet i det upplevelsevärda.

Boken om Grundsjörödingen
I december 2020 utkom boken Grundsjöröding – en presentation av Grundsjöprojektet i Härjedalen av Helge Jonsson. Boken innehåller data, redovisningar, beskrivningar, berättelser och annat läsvärt om det smått unika projektet där olika intressenter, med skilda uppdrag i samhället, enats kring ett gemensamt mål – att bevara Grundsjörödingen för all framtid i Grundsjön. Boken kan skaffas via info@langafisket.se eller läsas via länk här på www.langafisket/grundsjoprojktet
Grundsjöprojektet ägs av Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsområdes förening, Länsstyrelsen i Jämtlands län samt Särvsjöns samfällighetsförening. Projektets tidsperspektiv är i första hand tio år med årlig uppdatering av avtalet.