Aktuellt

Långåfiskets styrelse förnyas

Långå fiskevårdsområdes förening genomförde sitt årsmöte på måndagskvällen, försenat och i digital form på grund av coronapandemin. Förvaltningen godkändes och årets underskott på 258 000 kronor balanseras i ny räkning. Underskottet överensstämmer med det handlingsutrymme som styrelsen har sedan tidigare…

Meddelande inför stämman 25 maj 2020

Mötesordning vid årsmöte med Långå FVOF 25 maj 2020 kl 19.00. Men anledning av coronapandemin och dess inskränkningar genomförs årsmötet digitalt där förhandlingarna förs enligt den dagordning som anges i stadgarna med de begränsningar som årets mötesform innebär. Rätt att…

Digitalt årsmöte 25 maj kl 19.00

Årsmötet med Långå Fiskevårdsområdes Förening kommer att äga rum digitalt måndagen den 25 maj kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Med hänsyn till rådande omständigheter finns inte möjligheter att genomföra mötet genom att samlas på Nytta&Nöje i Långå så tidigare aviserats.…

Vår Vår 20 20

Sköna maj! Välkommen till vår bygd igen, skaldade finlandssvensken Johan Ludvig Runeberg så välformulerat att texten har sjungits miljontals gånger i Hälsingborgaren Lars Magnus Béens tonsättning just idag. Vi gör det igen! Denna efterlängtade dag inleder den årstid som är…

Pontonbron på drift

Islossningen har knäckt landförtöjningarna för Långåfiskets pontonbro över Svartaven på Långåljusnans norra sida ungefär mitt i Långå. Trots att bron är konstruerad för att tåla belastningen av is har årets förhållanden överträffat beräkningarna. Bron är bl a utrustad med ankare…

Gladast Påsk!

Helges krönika påsken 2020 Påskhelgen är inne och styggkrimen är över oss. Varje påskhelg är ny, men den här helgen har inslag som ingen av oss varit med om. Förresten ’krime’ är Långåmålets dialektord för förkylning eller snuva, och täcker…