Aktuellt

Stugägarkorten gäller enbart för den som ‘äger’ stuga i Långå

Den som ‘äger stuga’, alltså fastighet för fritids- eller deltidsboende inom Långå Fiskevårdsområde, har rätt att köpa speciella fiskekort till reducerat pris. För att kortet ska vara giltigt måste fastighetsbeteckningen vara inskriven på kortet. Som fastighetsägare räknas den som är…

Hemsidan uppdaterad för 2021

Långåfiskets hemsida är källan till aktuell och användbar information om fiskevårdsområdet, fisken, fisket, fiskevårdsföreningens verksamhet och uppnådda resultat. Här finns även aktuell information om regler, rekommendationer och goda råd. Praktiska tips om packlistor och säkerhet och vägledning till kringaktiviteter och…

Fiskekort.se uppdateras och förnyas

I januari släpper Sportfiskarna den nya versionen av Fiskekort.se som kommer ha ett modernt utseende med förbättrad funktionalitet och användarvänlighet. Ambitionen är att både köp och administration av fiskekort ska vara enkelt och kunna utföras snabbt. Långåfisket anlitar både fiskekort.se och…