Aktuellt

Upphandling för Långåljusnan 2020

Offerttagningen bland entreprenörer för åtgärder längs Långåljusnans strömsträckor är avslutad och upphandlingen har påbörjats för att vara klar i mitten av mars. Det är ett omfattande arbete som ska genomföras med fyra välutrustade rastplatser, fyra av enklare slag, röjning och…

Stark rekommendation för isfiskare

Det vackra vintervädret med sol och behagliga temperaturer har lockat många isfiskare till Långåfiskets sjöar och tjärnar. De generella isvarningarna gäller fortfarande t ex snötäckta vindvakar, tunnare isar vi biflödenas utlopp och vatten på isen som kan leda till fastkörning…

Långåfiskets årsmöte 31 mars

Styrelsen för Långå Fiskevårdsområdes Förening kallar ägare och inbjuder övriga intressenter till årsmöte i Nytta&Nöje-lokalen i Långå  tisdagen den 31 mars 2020 kl 19.30. Dagordning enligt stadgarna. Motioner till stämman ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före stämman,…