Aktuellt

Pressklipp om Långåfisket

Under den här rubriken kommer vi att lägga in tidningsartiklar och pressklipp om Långåfisket och Långå Fiskevårdsförening. Vi kommer även att informera om böcker, tidskrifter, portaler och annat av intresse. Här kommer vi även att publicera uppgifter om beten och…

Årsmötet förnyade styrelsen

Långå Fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årsmöte, för andra gången i digital form. Drygt tjugo personer deltog i mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Fler sportfiskare besökte Långåfisket under fjolåret och fiskesäsongen återtog sin normala omfattning efter torråret…

Långåfisket får investeringsstöd

Härjedalens kommun tillstyrker hos länsstyrelsen att Långå Fiskevårdsförening beviljas bygdemedel för sina ansökningar. Länsstyrelsen kommer normalt att följa kommunens rekommendation. Bygdemedlen kommer från kraftindustrin. Grundsjöprojektet För täckande av fiskevårdsföreningens kostnader i Grundsjöprojektet beviljas begärda 65 000 kronor. I budgeten för…