SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långå-Ljusnan får lyft i ny satsning

Flottledsrensning och kraftproduktion har gått hårt åt Långå-Ljusnan inom hela Långå fiskevårdsområde. Den strypta och styrda vattenföringen är naturligtvis det bestående problemet men vissa förhållanden går att åtgärda. Därför har styrelsen i Långå FVOF tagit fram en plan för de närmaste åren med ett antal åtgärder som ska rätta till det som går att återställa och skapa fler attraktiva fiskeplatser. Men i första hand är arbetet inriktat på fiskarna och deras livsbetingelser. Det är fiskevårdsföreningens prioritet nummer 1. Sportfiskaren kommer i andra hand, vilket är logiskt med tanke på att det är förekomst av fisk som lockar fiskare. Inte värt om.

Per-Ola Persson, som är kvalitetsansvarig i styrelsen och Långåfiskets River Keeper, ansvarar för projektet och har inlett arbetet med analyser och värdering av vilka åtgärder som behöver vidtas. Det har i vissa delar skett i samråd med länsstyrelsen och Härjedalens kommun. Ansökan om bygdemedel har lämnats in till länsstyrelsen och håller på att behandlas. Så snart finansieringen är löst kommer arbetet att påbörjas.

STÅNDPLATSER OCH LEKGRUS
När älvfåran rensades från stenar och vallar som hindrade flottningen ändrades de naturliga förutsättningarna för fisken som förlorade sina ståndplatser och där också en väsentlig del av fiskarnas näringsintag skedde. Nu ska de förhållandena rättas till. Block och större stenar ska lyftas tillbaka i älven och det materialet finns i mängd längs strandbrinkarna. Efter ett tag återfinner fiskar och vattenlevande småkryp sina rätta uppehållsplatser och livsvillkor.

Per-Ola har identifierat de olika platserna och även pekat ut ställen där strömbildande ledarmar av sten och grus ska formas. De leder till strömförhållanden som de naturligt förekommande fiskarna vill ha och dessutom blir det mer syresättning av vattnet. Över huvud taget blir det mer levande vatten.

Längs Långå-Ljusnan finns många naturliga lekplatser särskilt för öringen i de bäckmynningar och åar som rinner ut. De ska få hjälp att bli ”mer naturliga” genom att lekgrus tillförs och bättrar på de ”barnkammare” som finns där. På det sättet kan den naturliga reproduktionen stimuleras och ge fler öringar i Ljusnan.

– Vi får en naturlig Långå-Ljusnan stam av öring, säger Helge Jonsson, eftersom Halvfaridammen sätter stopp för uppvandring söderifrån. Aktuell forskning visar att förhållandena leder till anpassning och det bildas lokala stammar. Det stämmer mycket väl med Långåfiskets mål och fiskevårdsplanen som är inriktad på att i Långå ska det finnas endast lokala, naturliga fiskar. Enda undantaget är P&T-vattnen, säger han.