Ledning, medarbetare och medverkande

Frivilligt oavlönat arbete svarar för den absoluta merparten av verksamheten. Ett femtital personer (50 personer 2018) deltar varje år på olika sätt i arbetet.

Långå FVOF leds av en styrelse som består av sju personer med tillhörande funktioner för ekonomi och revision. Arbetsfördelningen inom styrelsen fastställs årligen. För service och kontroll finns 18 certifierade personer i tillsynsverksamheten. Försäljningen av fiskekort sker genom ombud och via iFiske.se och fiskekort.se Underhåll, reparationer och nyinvesteringar sköts av frivilliga krafter. Grundsjöprojektet har regelbundet återkommande medhjälpare som utför oavlönat arbete.

Konstruktivt samarbete sker med Fortum Sverige AB, länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, fiskodlingarna i Hedeviken och Tännäs, Drömfiske Jämtland/Härjedalen, angränsande fiskevårdsföreningar däribland Särvsjöns bysamfällighet, Sportfiskarna samt offentliga organ som Hav- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och SLU.

Sik som fångas i Grundsjöprojektet tas om hand och vidareförädlas, däribland i fiskslakteriet i Ljusnedal. Största användare är Härjedalens kommun som serverar Grundsjösik i skolmatsalar och äldreboenden.