Fiskevårdsföreningen

Långåfisket ™ är varumärke för det naturnära och attraktiva sportfiske som Långå fiskevårdsområdes förening upplåter.

Verksamheten omfattar vård och förvaltning av fiskets naturresurser, förutsättningar och utveckling inom det fem kvadratmil stora fiskevårdsområdet. En viktig del i verksamheten är service och kontroll samt marknadsföring. Närmare ett femtital personer är engagerade och den absoluta merparten av verksamhen bygger på ideellt oavlönat arbete till ett värde på nära en halv miljon kronor årligen. Eftersom intäkterna från fiskekorten återförs i fiskevårdande åtgärder och investeringar för fisket, innebär det att värdet på fiskekortet är mer än dubbelt så stort som den avgift sportfiskaren betalar.