SvenskaEnglishDeutschFrançais
par Transposh - translation plugin for wordpress

Långåljusnan et le monde naturel ™

Långåljusnan écoule à travers longue Fiskevårdsområde dans Härjedalen, sur 2 mil de Ljusnan partie ouest défini entre deux barrages de centrales. L'itinéraire est fortement influencée par la clairance tête de la flotte et la production d'électricité. Nous résumons les mesures avec la promesse que

« Nous recréons MONDE NATUREL en Långåljusnan ".

projet Långåljusnan vise à, dans la mesure du possible et raisonnable, restauration étendues de puissance de Långåljusnan pour une interaction durable entre les organismes, la nature et la vie dans des habitats qui résiste également l'impact climatique et constituent les conditions d'une bonne pêche! Ici, les diverses formes de vie peuvent coexister au bénéfice mutuel par

– la nutrition de la biodiversité, tillväxt och naturlig reproduktion av förekommande fiskarter och vattenlevande organismer

– des conditions durables pour la survie en dépit de l'impact climatique

– long terme, durable, le sport attrayant créé avec une plus grande expérience pour tous les intéressés.

Enkelt uttryckt görs Långåljusnans strömsträckor ’längre’ genom att böjar och krökar återställs, la teneur en oxygène augmente de strömbildare, les voies de migration créées par le convertisseur, läplatser conçu pour les organismes aquatiques et la recherche de nourriture de poissons, vila och reproduktion och vattenvolymen ökar genom djuphålor som säkrar vattentillgången i ett hårdare klimat med onaturlig värme och torka. Nous envisageons également de réintroduire la moule perlière d'eau douce. Dessutom gör vi en inventering av platser som är tillgängliga för rörelsehindrade. Långåljusnan återfår viktiga naturvärden och blir en upplevelse för alla, säger Helge Jonsson som tog initiativ till projektet i januari 2015.

Den här delen av Långåljusnan med sina strömsträckor och sel påverkas inte av de variationer som den dagliga kraftproduktionen ger upphov till då det kan bli ‘vårflodflera gånger per dag eftersom vattenkraften kompenserar vindkraften när det inte blåser, dit Helge Jonsson.

Långåljusnan est l'artère principale de la zone de conservation où les gens vivaient dans au moins quatre mille ans. Därför satsas även på att öka upplevelsen av fisketuren genom att visa och orientera om sträckans historia, nature- et reliques culturelles,levande historia och kulturhistoriskt intressanta objekt som ökar betydelsen av fisketuren. Långåfiskets kulturansvariga styrelseledamot, Margareta Selin-Ring, ansvarar för den delen som en del i Långåfiskets kulturprogram.

calcul budgétaire se termine dans 2, 6 millions, dont un million retraité à ce jour. Projektet ska enligt planerna kunna vara genomfört under 2020 y compris « pépinière » dans les affluents de connexion.

I början av juli 2019 meddelade länsstyrelsen i Östersund att de lyckats få medel från Hav- och Vattenmyndigheten för de fortsatta åtgärderna på drygt 1,3 miljoner kronor. Det innebär att projektet kommer att genomföras enligt plan och ge de effekter som satsningen syftar till.

Finansiering i övrigt har skett genom Långåfisket (langa FVOF), statsstöd från länsstyrelsen i Östersund, mer- et de l'autorité de l'eau, Härjedalen et pêcheurs à la ligne, et construit leurs semblables, des contributions volontaires et le travail bénévole non rémunéré.

Le projet est soutenu activement par le comté de Jämtland, qui a également impliqué directement avec l'expertise.

– County Board semble Långåljusnanprojektet comme un projet intéressant et important aussi dans une perspective nationale en matière d'optimisation des conditions biologiques et écologiques dans les cours d'eau avec le débit d'eau fortement réduite, dit Gunnar Jacobsson au conseil d'administration du comté de Jämtland. Han är den som varit med i arbetena i fjol och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, nature et soins biotopes responsabilité.

Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiskevårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. Dans cette perspective, l'expérience du projet Långåljusnan d'un grand intérêt, dit Gunnar Jacobsson.

Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, har analyserat hela älvsträckan och planerat i detalj de olika typerna av åtgärder som ska höja livskraften i älven. Han samarbetar hela tiden med de två grävmaskinister som lägger tillbaka stenar, gräver djuphålor och skapar nya livsrum för allt levande i ån. Prio ett är fisken, dit-il, men medger att i förlängningen har det betydelse även för sportfiskaren. Finns det fisk, finns det sportfiskare, säger Per-Ola.

För att fiskar och vattenlevande organismer ska kunna ’flytta in’ i den nya livsmiljön kommer första året efter renoveringen ån att vara stängd för fiskare men öppen för besökare, dit-il.
Per-Ola intygar att det är en naturupplevelse i sig att få se en levande älv så som den var formad från början. Ja, till och med ’hur den var tänkt’!