spectacles

langa Skans. Fortifications qui ont été ajoutés après la paix de Brömsebro 1645. Le courant en forme d'étoile reducto a été construit à la fin des années 1600 et a été achevée en 1700. Långå fick i slutet av 1600-talet en betydelsefull roll i försvaret av Sverige, sedan Långå, enligt den nya fortifikationsordningen som antogs under Drottning Kristinas tid, utpekade Långå som strategiskt viktig plats för en befästning, tillsammans med övriga skansar som lokaliserades i gränsområdena mot Norge. Långå Skans är värd ett besök både av historiska och kulturella skäl och som naturskön upplevelse vid Långåljusnans södra strand.

Strider har aldrig utkämpats vid skansen, men ett förtital soldater förlorade livet på grund av sjukdomar och är begravda på skansens begravningsplats på åkern öster om skansen. De kommer under sommaren 2020 att hedras med en minnessten; ‘Den okände soldatens grav’.

Under många somrar från mitten av 1940-talet var Långå Skans en populär festplats, med omtalat och lockande midsommarfirande.

Fornborgen i Skansberget är en lång, manshög stenmur, som byggts som värn och befästning någon gång under de många ofredsår som dominerade såväl under den norska som den svenska tiden. Oklart när den kom till, men antagligen någon gång på 1400- eller 1500-talet. Markerad stig leder upp till värnet från vägen till Skansberget. Terrängen består av klippblock med håligheter varför man ska vara uppmärksam och försiktig.

Hällmålningarna i berget Hovden, ouest de langa. Continuez tout droit sur la route du village, passer panneau d'affichage “se termine ici une voie publique” et continuer environ 1 kilomètres de Mittåbron. Le signe à droite. Hällmålningarna är mer än fyra tusen år gamla och typiska för den tidens fiskar- och jägarfolk.

 

 

Soldatgraven efter gamla vägen till Långå, Karl XI:chemin de s. deux “guerriers suédois” sont enterrés ici, vraisemblablement des agents avec les noms Birch et Aspen. Sur leur tombe clôturé planté un bouleau et le tremble quelque temps dans les années 1940. Curieusement, ils n'ont pas augmenté ou changé depuis qu'ils ont été plantés.

Unnsån (21 sur la carte) låter sitt ringlande lopp ta vägen över historiskt intressanta slåttermarker där bönder i byn nyttjade varje möjlighet att ta hö som vinterfoder åt kreatur och hästar i ladugårdar och stall. Långåfiskets kulturarbetare har identifierat intressanta, stenbelagda vägar som användes och förnyat uppsatta skyltar med namn på olika ställen och slåtterängar. Stanna upp och föreställ dig det slitsamma men livliga arbetet. Den knappa skörden samlades och lades i ‘flak’ , berättar Bolla Johansson, och fraktades hem på vinterföret. Ett ‘flakfyllde en skrinda och kunde mätta en ko ungefär en vecka som innebar några tiotal liter mjölk och lite grädde. Av mjölken gjordes ost och messmör. Grädden kärnades till smör. En nybyggd bro tar dig enkelt över ån och på dess västra sida finns en trevlig rastkoja som välkomnar. Följ Unnsåns östra strand från parkeringen vid vägbron.

Mittåfallet efter gamla vägen till Grundsjön från Långå. Un cas puissant gros et une plus petite chute de seuil juste en amont était une vue magnifique avant Mittan a été convertie en électricité et le débit d'eau a été conduit dans les centrales électriques longues. Pourtant, on peut imaginer comment il avait l'air. Dans fallhöljan ci-dessous la chute des truites de l'ancien stock gauche. Il est possible de monter là-bas à vos propres risques, mais être très prudent. Le vieux cercueil en pierre fallhöljans le long d'un côté ne doit pas être entré.
En aval est un long canyon qui nécessitent une technologie avancée de coulée. Utilisez Spey cast.

Mittåfallet är populär badplats och nyttjas för sina dramatiska natur- och skönhetsupplevelser. Stor försiktighet rekommenderas under eget ansvar!

Rändåfallet 1 kilomètres en amont du parc de stationnement à l'entrée ouest et à long. Mycket lätt att nå genom kortare vandring och är absolut besöksvärt. RANDAN a été conduit dans le tunnel de longues centrales électriques pour la production d'électricité avec seulement flux modeste résultat. Rändåfallen, il est plus en ligne, est encore à visiter. Il y a cabine repos colombage. inclure dans. Remarque interdiction des graffitis et de joncher.

Sågströmmen, Långåfallet och Saxvall. route 84 korsar Långåljusnan väster om byn och strax uppströms vägbron mynnar Rändån. Sågströmmen (Non. 44 sur la carte) skvallrar redan till namnet om vad den använts för och rester av den gamla sågen fanns kvar in på 1950-talet. Den var av betydande format jämfört med de små vattendrivna sågar som fanns på flera håll i byn, under tidigt nittonhundratal kompletterade med en ångmaskindriven såg. Sågströmmen fick under 1920-talet en ny mening med betoning på ‘strömdå kraften i Långåfallets fallande vatten omvandlades till elström och försörjde byn med el, huvudsakligen för belysning. Vintertid stöttades den av en bullrande diesel fram till kl 22.00. Elförbrukningen mättes i ‘antal ljuspunkteroch försiktigheten innebar att de flesta nöjde sig med en ljuspunkt (lampa) i de rum som användes. Långt tidigare hade fotogenlampor införts; en fördel med elbelysningen var att lamporna inte osade. Före fotogenlamporna användes brinnande tjärstickor som belysning i ladugårdar och bodar. Det är lätt att förstå vilken spänning de gav!

Vid Saxvall anlades en modern skans (befästning) i början av andra världskriget och bildade en effektiv spärr i dalgången med betongbarrikader och sprängrör i bron. När den nuvarande bron byggdes förnyades skansen men är nu tagen ur drift.

Långåbadet för lek, mal, grillage, tennis et détente. Långåbadet situé à l'intérieur Stortjärn long village.
mettre estimée&prise de la pêche avec, entre autres Regnbågen. Populärt anglingfiske efter gädda vintertid. Bateau à louer.

à long-jardin à. Le village dispose de deux centres communautaires, Et avantages à long-jardin à&Fun-locaux (Maison de personnes). Långågården är populär mötesplats för kulturella aktiviteter, familjesammankomster, möten och gudstjänster. Långågården är samlingsplats för hantverk med traditioner från byns kulturhistoria. Där finns även en trevlig bagarstuga för tunnbrödsbakning och pizza.

avantages&Nöje-lokalen används för det den heter. Där förekommer sammankomster med större publik vid både offentliga och privata tillställningar.

Installationer i Gruckån för dämning av ån och timmerflottning. vestiges intéressants de l'ère industrielle forestière.

Hammarberg Levees. Ancienne route de Grundsjön, vers l'ouest depuis longtemps par. Tourner à droite à l'ouest du village et procéder à la signature Colline marteau sur le côté droit.

Långåvålen. Prenez l'ancienne route de Grundsjön, baie de la Petite Sältjärn et suivre les panneaux long vent. Autrefois un endroit calme avec une vue qui se prolongent en Norvège, Jämtland, le nord et vers le bas Dalarna Halsingland. Användes sommartid under 1900-talet för skogsbrandbevakning. Det gamla utsiktstornet finns kvar från den tiden.

Lillfjället, på Grundsjöns sydsida. Lättvandrat med spännande naturtyper i omväxlande hedlandskap med vackra oaser där fynd kan göras ur fjällfloran. riche avifaune. Ren, älg, lo och björn. Trevlig raststuga på östra sluttningen, halvvägs under toppen, även med möjlighet till övernattning. Populärt utflyktsmål vintertid men även för vandrare under sommaren.

Långåknätten, berget med ‘Äggskalstoppenär bergskedjan som avgränsar Långådalgången mot söder. En telemast står på toppen och dit leder en transportväg som är öppen för trafik via Skaltjärn, 68 sur la carte. Den sista biten kan gärna bestigas till fots, särskilt om väglaget inte är helt säkert. Bedårande utsikt över Långå by och dess omgivningar.

Långåljusnans strandstig som går österut från parkeringsplatsen vid Skräddarsundet, Non. 58. Vacker vandring i trollskog efter ett par hundra meter. Gott om platser som lämpar sig för spinnfiske och mete (kastflöte).

Romboleden blev namnet på den cirka 70 mil långa vandringsled som pilgrimer under medeltiden vandrade från Munktorp vid Mälaren strax öster om Köping till Nidaros, nuvarande Trondheim ca 25 mil från Långå in i Norge. Vallfärderna till Olav den heliges grav pågick fram till reformationen 1528, då dessa förbjöds. Romboleden är markerad inom Långå fiskevårdsområde (se kartan)