Points de vente

ROW

Ingegerd Backman 0684-130 58
Yvonne & Gosta Myhr  0684-139 15
Maj-Lis Sundin 070 312 5593 (även hyrbåtar)
Jan-Olof Östberg 076 106 4698
Reidun Overby Sundin 076-3401268

Automat vid infarten till Långå vid väg 84 (Långåfisket) är borttagen

 

HEATH

Jônnbua 0684 – 10130
Frendo (OKQ8) 0684 – 103 19
Preem 0684 – 10262
office de Tourisme 0684 – 10100

VEMDALEN

Ekbergs Pêche 0684 – 30036

MEDSKOGSBYGGET

East Rose Farm 0684 – 14018

Messlingen

Kovvo 070 307 9828

Särvsjön

Sven-Gunnar Lindberg 0684 – 41082

Tannas

Tännäs Fiskecentrum 0684 - 24200

Via l'Internet et SMS

(surtaxe 10 SEK)
www.fiskekort.se
www.iFiske.se