Sehenswürdigkeiten

Långå Skans. Befestigungsanlagen, die nach dem Frieden von Brömsebro hinzugefügt wurden 1645. Die aktuelle sternförmige Schanze wurde in den späten 1600er Jahren gebaut und fertig gestellt 1700. Långå fick i slutet av 1600-talet en betydelsefull roll i försvaret av Sverige, sedan Långå, enligt den nya fortifikationsordningen som antogs under Drottning Kristinas tid, utpekade Långå som strategiskt viktig plats för en befästning, tillsammans med övriga skansar som lokaliserades i gränsområdena mot Norge. Långå Skans är värd ett besök både av historiska och kulturella skäl och som naturskön upplevelse vid Långåljusnans södra strand.

Strider har aldrig utkämpats vid skansen, men ett förtital soldater förlorade livet på grund av sjukdomar och är begravda på skansens begravningsplats på åkern öster om skansen. De kommer under sommaren 2020 att hedras med en minnessten; ‘Den okände soldatens grav’.

Under många somrar från mitten av 1940-talet var Långå Skans en populär festplats, med omtalat och lockande midsommarfirande.

Fornborgen i Skansberget är en lång, manshög stenmur, som byggts som värn och befästning någon gång under de många ofredsår som dominerade såväl under den norska som den svenska tiden. Oklart när den kom till, men antagligen någon gång på 1400- eller 1500-talet. Markerad stig leder upp till värnet från vägen till Skansberget. Terrängen består av klippblock med håligheter varför man ska vara uppmärksam och försiktig.

Hällmålningarna i berget Hovden, westlich von Långå. Fahren Sie geradeaus auf Dorfstraße, geben Plakatwand “Hier endet eine öffentliche Straße” und nach ca. 1 Kilometer von Mittåbron. Das Schild auf der rechten Seite. Hällmålningarna är mer än fyra tusen år gamla och typiska för den tidens fiskar- och jägarfolk.

 

 

Soldatgraven efter gamla vägen till Långå, Karl XI:s Weg. zwei “schwedischer Krieger” hier begraben, vermutlich Offiziere mit dem Namen Birke und Aspen. Auf ihrem eingezäunten Grab gepflanzt eine Birke und Espe irgendwann in den 1940er Jahren. Merkwürdigerweise haben sie nicht, da sie gepflanzt angebaut oder verändert wurden.

Unnsån (21 auf der Karte) låter sitt ringlande lopp ta vägen över historiskt intressanta slåttermarker där bönder i byn nyttjade varje möjlighet att ta hö som vinterfoder åt kreatur och hästar i ladugårdar och stall. Långåfiskets kulturarbetare har identifierat intressanta, stenbelagda vägar som användes och förnyat uppsatta skyltar med namn på olika ställen och slåtterängar. Stanna upp och föreställ dig det slitsamma men livliga arbetet. Den knappa skörden samlades och lades i ‘flak’ , berättar Bolla Johansson, och fraktades hem på vinterföret. Ett ‘flakfyllde en skrinda och kunde mätta en ko ungefär en vecka som innebar några tiotal liter mjölk och lite grädde. Av mjölken gjordes ost och messmör. Grädden kärnades till smör. En nybyggd bro tar dig enkelt över ån och på dess västra sida finns en trevlig rastkoja som välkomnar. Följ Unnsåns östra strand från parkeringen vid vägbron.

Mittåfallet efter gamla vägen till Grundsjön från Långå. Eine mächtige große Fälle und ein kleinerer Schwellenwertabfall nur war stromaufwärts ein prächtiger Anblick vor Mittan wurde in Strom umgewandelt und der Wasserfluss wurde lange Kraftwerke führte in. Dennoch kann man sich vorstellen, wie es aussah. In fallhöljan unterhalb dem Fall sind Forellen des alten Lager links. Es ist möglich, da unten auf eigene Gefahr zu klettern, aber sehr vorsichtig sein,. Der alte Steinsarg fallhöljans entlang einer Seite sollte nicht eingegeben werden.
Downstream ist eine lange Schlucht, die Gießtechnik voran erfordern. Verwendung Spey Cast.

Mittåfallet är populär badplats och nyttjas för sina dramatiska natur- och skönhetsupplevelser. Stor försiktighet rekommenderas under eget ansvar!

Rändåfallet 1 Kilometer vom Parkplatz in dem westlichen Eingang zum langen stromaufwärts. Mycket lätt att nå genom kortare vandring och är absolut besöksvärt. RANDAN wurde, um den Tunnel zu langen Kraftwerken für die Stromerzeugung mit nur geringer Strömung führt hinunter, die zur Folge hat. Rändåfallen, es ist mehr im Einklang, immer noch ein Besuch wert. Es gibt Ruhekabine Werk. in. Hinweis Verbot von Graffiti und Littering.

Sågströmmen, Långåfallet och Saxvall. Straße 84 korsar Långåljusnan väster om byn och strax uppströms vägbron mynnar Rändån. Sågströmmen (Nein. 44 auf der Karte) skvallrar redan till namnet om vad den använts för och rester av den gamla sågen fanns kvar in på 1950-talet. Den var av betydande format jämfört med de små vattendrivna sågar som fanns på flera håll i byn, under tidigt nittonhundratal kompletterade med en ångmaskindriven såg. Sågströmmen fick under 1920-talet en ny mening med betoning på ‘strömdå kraften i Långåfallets fallande vatten omvandlades till elström och försörjde byn med el, huvudsakligen för belysning. Vintertid stöttades den av en bullrande diesel fram till kl 22.00. Elförbrukningen mättes i ‘antal ljuspunkteroch försiktigheten innebar att de flesta nöjde sig med en ljuspunkt (lampa) i de rum som användes. Långt tidigare hade fotogenlampor införts; en fördel med elbelysningen var att lamporna inte osade. Före fotogenlamporna användes brinnande tjärstickor som belysning i ladugårdar och bodar. Det är lätt att förstå vilken spänning de gav!

Vid Saxvall anlades en modern skans (befästning) i början av andra världskriget och bildade en effektiv spärr i dalgången med betongbarrikader och sprängrör i bron. När den nuvarande bron byggdes förnyades skansen men är nu tagen ur drift.

Långåbadet för lek, Schlecht, Grillen, Tennis und Entspannung. Långåbadet in Stortjärn innerhalb langen Dorf.
Geschätzte Put-&take-Angeln mit unter anderem Regnbågen. Populärt anglingfiske efter gädda vintertid. Boot mieten.

Lange agarden. Das Dorf hat zwei Gemeindezentren, Lange agarden und Vorteile&Fun-Räumlichkeiten (Volkshaus). Långågården är populär mötesplats för kulturella aktiviteter, familjesammankomster, möten och gudstjänster. Långågården är samlingsplats för hantverk med traditioner från byns kulturhistoria. Där finns även en trevlig bagarstuga för tunnbrödsbakning och pizza.

Vorteile&Nöje-lokalen används för det den heter. Där förekommer sammankomster med större publik vid både offentliga och privata tillställningar.

Installationer i Gruckån för dämning av ån och timmerflottning. Interessante Relikte des Waldes Industriezeitalters.

Hammarberg Deiche. Alte Straße nach Grundsjön, westlich von lang durch. Biegen Sie rechts westlich des Dorfes und fahren Hammer Hill auf der rechten Seite zu unterzeichnen.

Långåvålen. Nehmen Sie die alte Straße nach Grundsjön, Bucht des kleinen Sältjärn und folgen Sie den Schildern zu langen Wind. Früher ein ruhiger Ort mit Blick auf die in Norwegen erweitern, Jämtland, Nord-Dalarna und bis Hälsingland. Användes sommartid under 1900-talet för skogsbrandbevakning. Det gamla utsiktstornet finns kvar från den tiden.

Lillfjället, på Grundsjöns sydsida. Lättvandrat med spännande naturtyper i omväxlande hedlandskap med vackra oaser där fynd kan göras ur fjällfloran. reiche Vogelwelt. Ren, älg, lo och björn. Trevlig raststuga på östra sluttningen, halvvägs under toppen, även med möjlighet till övernattning. Populärt utflyktsmål vintertid men även för vandrare under sommaren.

Långåknätten, berget med ‘Äggskalstoppenär bergskedjan som avgränsar Långådalgången mot söder. En telemast står på toppen och dit leder en transportväg som är öppen för trafik via Skaltjärn, 68 auf der Karte. Den sista biten kan gärna bestigas till fots, särskilt om väglaget inte är helt säkert. Bedårande utsikt över Långå by och dess omgivningar.

Långåljusnans strandstig som går österut från parkeringsplatsen vid Skräddarsundet, Nein. 58. Vacker vandring i trollskog efter ett par hundra meter. Gott om platser som lämpar sig för spinnfiske och mete (kastflöte).

Romboleden blev namnet på den cirka 70 mil långa vandringsled som pilgrimer under medeltiden vandrade från Munktorp vid Mälaren strax öster om Köping till Nidaros, nuvarande Trondheim ca 25 mil från Långå in i Norge. Vallfärderna till Olav den heliges grav pågick fram till reformationen 1528, då dessa förbjöds. Romboleden är markerad inom Långå fiskevårdsområde (se kartan)