Neuer und mehr Grip für Grundsjörödingen

Neue und mehr Grip werden, um zu sparen Grundsjörödingen in Grundsjön erkundet werden. Es wurde mit der Projektleitung vereinbart, wenn es um die Sitzung anstelle der Woche gesammelt. Die heutige Aktion basiert auf Fischerei Verringerung der Felchen und unterstützen die Pflanzung von braten, metoder som visar sig ge bra resultat.
Den sik som vandrat in från Övre Särvsjön är till nackdel för Grundsjörödingen. De går inte ihop, till nackdel för rödingen.

Projektet har pågått i drygt tio år med Fortum Sverige AB, Härjedalen, Långå Fiskevårds Förening, Länsstyrelsen i Östersund och Särvsjöns bysamfällighet. Helge Jonsson i Långå är styrelseordförande.

De metoder vi använder med nätfiske, ryssjor och stödodling ger bra effekt, men vi kan även utveckla fler åtgärder som bättrar på resultatet och bidrar till att minska kostnaderna, er sagt. En sådan åtgärd är att skapa ett hinder för sikens vandring från Övre Särvsjön till Grundsjö magasinet. De tekniska lösningar som börjar finnas har bättre egenskaper och är värda att undersöka om de kan
ha tillräcklig effekt i tunneln här, er sagt

Dessutom ska vi utveckla en idé som kan gynna naturlig reproduktion av rödingyngel i Grundsjön.
Problemet idag är att när magasinet tappas för kraftproduktion, då sjunker isen och förstör rommen som lagts på grundare ställen. Tanken är att kunna bygga en ’damm i dammen’ i någon lämplig vik och lägga befruktad rödingrom i den för naturlig kläckning. Ynglen får sedan stanna där under en tid för att växa till sig och kan då klara näringskonkurrensen med siken när de släpps ut i det stora magasinet.

Det är Allan Blomkvist och Per-Ola Persson i Långå som sköter reduceringsfisket, som i år genomförs enbart med två ryssjor. Fångsten beräknas ligga närmare ett par ton, varav Härjedalens kommun tar hand om ett ton som används i skolmatsalar och äldreboenden. Siken i Grundsjön håller mycket fin kvalité och är en uppskattad delikatess.

Styrelsen för Grundsjöprojektet består av ordförande Helge Jonsson, Långåfisket, Marco Blixt, Fortum Sweden AB, Janne Gabrielsson, Härjedalen, Joakim Svensson, county Board, Östersund och Torgny Gunnarsson, Särvsjöns bysamfällighet. Vid mötet avtackades Glenn Fransman, Särvsjön, för tiden som ledamot i styrelsen.