Summit Grundsjöprojektet

In der kommenden Woche der Vorstand der Grundsjöprojektet die Situation zusammenzufassen und die Bedingungen und Maßnahmen zur Fortsetzung des Projekts diskutieren. Das Projekt ist auf gegangen seit mehr als zehn Jahren mit dem Ziel der Erhaltung Grundsjörödingen in Grundsjön. Den är starkt hotad på grund av de konsekvenser som kraftutvinningen för med sig och det faktum att överledningen av vatten från Övre Särvsjön har lett till invandring av sik därifrån. Sik och röding går inte ihop till nackdel för rödingen.

I projektstyrelsen sitter representanter för var och en av projektägarna Fortum Sverige AB, Härjedalen, Långå fiskevårdsområdes förening, Länsstyrelsen och Särvsjöns bysamfällighetsförening. Helge Jonsson i Långå är styrelseordförande.

Projektets verksamhet är koncentrerad på reduceringsfiske efter sik och stödodling av Grundsjöröding, sagt Helge Jonsson. Med den metod som fiskekonsulenten Per-Arne Holt-Seeland introducerat har det blivit konkreta resultat och sikbeståndet har minskat. Metoden går ut på riktat nätfiske efter sik med sex meter djupa flytnät på sammanlagt 1,2 kilometer. Fisket sker i samband med fiskens lektid under sensommar och höst och vi noterar att fångsten minskat under de senaste två åren. Det tolkar vi som att metoden fungerar och livsrummet för Grundsjörödingen ökar för varje fångad sik.

Per-Arne Holt-Seelands precision i sikfisket innebär att endast tre procent av fångsten är övrig fisk. Det betyder att en procent röding mot 97 % sik fångas. Utsättningarna av odlad röding bygger på rom som tas från Grundsjörödingen. I viss utsträckning kläcks en del röding på naturlig väg i Grundsjömagasinet, men den absoluta merparten av rödingrommen kläms ihjäl av isen när vattnet tappas från magasinet.