Herbst-Sitzung Montag 28 oktober

Långå FVOF rufen Sie den Eigentümer und begrüßen anderen Parteien der Herbsttagung Montag 28 oktober 2019 bei 19.00 auf Anwendungen&Unterhaltung. HINWEIS neuer Termin, damit die 28:e statt der 29 wie bereits angekündigt.
Enligt stadgarna ska höstmötet besluta om avgifter för nästa år, alltså 2020.

Vid mötet kommer styrelsen att redogöra för arbetet under året, framför allt de två stora projekten
Långåljusnan och Grundsjön, samt vilka planer som finns för nästa verksamhetsår. I samband med detta
kommer tankar och idéer om utvecklingen inom Långåfisket att presenteras. Dessa kommer att ligga till grund för Långåfiskets visioner och utveckling. Välkommen att delta i den diskussionen!

För att ordna med förtäring behöver vi Din anmälan senast den 24 oktober per mejl till info@langafisket.se eller att Du kontaktar någon i styrelsen.

Varmt välkommen till en intressant och betydelsefull kväll!

Vorstand