Stabiler Abschluss in Långåfisket

Im März letzten Jahres hat der Fischereiverband Långå seine Jahrestagung abgehalten. Zuvor hat der Verwaltungsrat seine Jahrestagung abgehalten und kann ein stabiles Ergebnis für melden 2019.

Im Vergleich zum starken Rückgang ist eine leichte Erholung der Anglerzahl zu verzeichnen 2018 då den förödande torra sommaren hindrade fiskare från normalt fiske. Försäljningen av fiskekort under 2019 belief sich auf 345 000 kronor vilket innebär en ökning på 6 %. Antalet fisketillfällen beräknas till cirka 14 000.

Rörelsen inklusive större projektinvesteringar omsatte närmare 1,4 miljoner kronor vilket är ungefär detsamma som för 2018. Den största investeringen under 2019 gällde projekt Långåljusnan på 1,1 miljoner, varav länsstyrelsen bidrog med 800 000 und 170 000 är bygdemedel via Härjedalens kommun. Av egna medel satsade Långå FVOF en kvarts miljon kronor på investeringar i fiskefrämjande åtgärder.