Wenn Sie wollen in dem Projekt beteiligen Långåljusnan

Långå FVOF wird Långåljusnan Projekt im nächsten Jahr fortsetzen. Insgesamt investierte eine Million Kronen auf dem Projekt, in dem etwa die Hälfte auf die weitere Lebensraum Aktion geht. Eine halbe Million Kronen auf ‚Infrastruktur‘ ausgegeben, das heißt, Raststätten, Führer, stigar och märkning av dessa. Det behövs fyra välutrustade vindskydd med torrtoa, fyra rustade rastplatser samt vilplatser för kortare raster. Leder och stigar ska märkas och få skyltar. Informationstavlor kommer att sättas upp på flera ställen.

Den som är intresserad ska anmäla om man vill delta i offertgivningen. Skicka din intresseanmälan till info@langafisket.se senast den 29 Dezember 2019. Du kommer då att få underlag för offertgivning. Upphandlingen sker under januari månad 2020. Offerter hanteras med sedvanliga rutiner och sekretess.