Hüten Sie sich vor Eisgang

Långåfisket informiert, dass es Wasser auf vielen Blättern sowie das ist- und Auslässen, die wurden geschwächt, und es gibt Wind Uhren in vielen Blättern nach Berichten erhalten. Även en del bäckar har gått upp med partier som saknar bärande isar.

Långåfisket manar till mycket stor försiktighet och risk för fastkörning med snöskoter och på sina ställen risk för att köra igenom isen!

Uppmaning om skärpt uppmärksamhet och varning för isläget gäller hela fiskevårdsområdet.

LÄS MER OM FISKE OCH SÄKERHET under rubriken ‘Fiskethär på hemsidan.

Styrelsen i Långå FVOF