SvenskaEnglishDeutschFrançais
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Die Preise für die Fanglizenzen werden überprüft

 

Der Vorstand in langen FVOF hat sowohl aus der letztjährigen Tagung und der Herbsttagung beauftragte den Kartenpreis zu überprüfen. Priserna är oförändrade sedan sju år tillbaka och under den tiden har kostnadsbilden ändrats i många avseenden och mångmiljoninvesteringar har skett i Långåfisket, vilket ökar innehållet i det fiske som erbjuds och då även värdet av det.

Grundprinciperna för prissättningen (finns att läsa på hemsidan) är att alla ska ha råd att fiska i Långå, men kostnaderna för bevarandeåtgärder, skötsel och service ska täckas och dessutom ska det finnas en behållning som ger föreningsstyrelsen möjlighet kan hålla ingångna avtal, långsiktiga överenskommelser och förnyelse av investeringar.

Att sätta rätt priser måste utgå ifrån vad erbjudandet innehåller, vilket är en svår avvägning om man försöker att jämföra med andra fiskevårdsområden. Det finns knappast två identiska fiskevårdsområden och redan av det skälet är det svårt att göra ’marknadsjämförelser’.

En annan fråga är: vad är fiskaren beredd att betala? Där finns många besökande fiskare som anser att vi sätter alldeles för låga priser med tanke på det fina fiske som Långåfisket bjuder på. Styrelsen förbereder nu en redovisning till fiskestämman (föreningens årsmöte) i slutet av mars. Synpunkter från stämman arbetas in i det slutliga förslag som presenteras för höstmötet, den instans som har till uppgift att besluta om nästa års avgifter.