SvenskaEnglishDeutschFrançais
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Management Långåljusnan

Ein Managementplan speziell für Långåljusnan nach der Restaurierung entwickelt. Dazu gehört auch Maßnahmen zur Überwachung und Bewertung von Maßnahmen und Initiativen, die Erhaltung fördern, Pflege und Verwendung von Fischbewirtschaftungsplan für lange FVOF. Samlande tema för förvaltningsplanen är NATURVÄRLDEN i Långåljusnan.

Restaurierte Entfernungen zu erwarten für den Fischfang geschlossen, ganz oder teilweise, erster Sommer nach Maßnahmen. Das liegt daran, Fische und andere Wasserorganismen werden eine angemessene Zeit haben, sich zu erholen und regenerieren Bereiche, die ihr zukünftiger Lebensraum sein werden. Information om vilka sträckor som berörs kommer att läggas ut och uppdateras på hemsidan.

Huvuddelen av Långåljusnan kommer dock att vara öppen för fiske, som vanligt.

Förvaltningsplanen innehåller detaljerade uppgifter och åtgärder som ska gynna bevarande, vård och användning av den renoverade naturresurs som insatserna genom projekt Långåljusnan leder till. Initiativet utgår dels från de effekter som renoveringen väntas ge, dels ifrån den förmåga som naturen själv har att återställa och anpassa till biotopens egentliga karaktär.

Förvaltningsplanen behandlar även kultursatsningar och deras betydelse samt de serviceåtgärder som ska tillföras.