Entwicklung

Inriktning och mål för Långå FVOFs utvecklingsarbete utgår från föreningens tre grundsyften att bevara, vårda och använda fisket i en skyddsvärd naturresurs. Långå FVOF satsar därför på olika åtgärder för investeringar, Fischerei-Management-Plan und für den Betrieb des Unternehmens zu tragen. Durch verschiedene Analysen, Studium, Planung und Projekt bekommt Board Basis für strategische Investitionen, Pläne und Aktionen.

Als wertvolle Unterstützung bei der Entwicklung haben lange FVOF Zugang zu Ressourcen und Know-how zwischen den Partnern des Vereins. För fiskevårdsplanen och för Grundsjöprojektet finns relevant expertis med vetenskaplig grund eller omfattande erfarenheter.

Utvecklingsverksamheten ingår dels som en naturlig del i förvaltning och löpande arbete, dels i form av avgränsade projekt som under sin verksamhetstid har konkreta uppdrag och åtaganden. Exempel på sådana projekt är satsningen på Långåfiskets kulturhistoria, som drivs internt i föreningen, Långåljusnan projektet som drivs i egen regi men med expertis och finansiellt stöd från länsstyrelsen, Härjedalen und Angler. Det största och mest långsiktiga åtagandet är Grundsjöprojektet som syftar till att säkra Grundsjörödingens framtid i Grundsjön. Projektägare är Fortum Sverige AB, Härjedalen, Långå FVOF, länsstyrelsen och Särvsjöns bysamfällighetsförening. I projektet ingår avtal med Tännäs Fiskecentrum AB när det gäller odlingsverksamhet.

En förutsättning för investeringar eller satsningar i särskilda projekt är att åtgärderna är fullt finansierade innan start.

Det är mycket viktigt att du som sportfiskare rapporterar din fångst och iakttagelser som du anser att styrelsen för Långå FVOF behöver känna till. Sådana uppgifter ingår i underlaget för vår planering och utveckling.

Förslag till förbättringar, ändringar eller synpunkter som gäller fisken och fisket är alltid välkomna och tas alltid upp i nästkommande styrelsemöte. Kritikbåde positiv och negativär alltid välkommen.