SvenskaEnglishDeutschFrançais
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Der Felchenfang in Grundsjön ist dieses Jahr zu Ende

 

Die Reduzierung der Felchenfischerei in Grundsjön begann 10 August und ist nun fertig. Mit ihnen gefischt 6 Metertiefe Schwimmnetze war es geschafft 20 August, als etwas mehr als zwei Tonnen Felchen angelandet wurden.

Efter det har fiske med storryssja pågått fram till nu och den sammanlagda fångsten uppgår till 3 950 sikar med en snittvikt på 6 hekto. Som tidigare år är Härjedalens kommun största mottagare av den delikata siken för skolmatsalar och äldreboenden. Resultatet är i nivå med tidigare år.

Fisket har kunnat genomföras i planerad omfattning och har gått bra i jämförelse med fjolåret då variationerna i magasinets vattenstånd varierade kraftigt, enligt Allan Blomkvist som ansvarat för entreprenaden.

Däremot blev det sämre resultat när det gäller romfångst för föryngringsåtgärder. För andra året i rad har det misslyckats. Tänkbara orsaker kan bl a vara att rödingen leker och lägger sin rom ett par tre veckor senare än normalt med ändrade platsval jämfört med tidigare. Orsakerna till det antas bero på klimatförändringar. Styrelsen i Långå Fiskevårdsförening överväger nu om romfångsten ska ske på annat sätt under kommande år.

Det finns dock tecken på att viss föryngring av rödingbeståndet har skett på naturlig väg under senare år. Det som talar för det är att fiskesäsongen, strax efter årsskiftet, har gett fångst mest av små rödingar runt 100 - 200 gram i åldern 2 - 3 Jahre.

Fiskevården i Grundsjön drivs av Grundsjöprojektet för att långsiktigt värna den unika Grundsjörödingens framtid. Projektet ägs och finansieras av Fortum Sverige AB, Härjedalen, Länsstyrelsen och Långå Fiskevårdsförening. Budgeten ligger runt 450 000 SEK.