Långåfiskets AG erhält eine erweiterte

Der Verwaltungsrat von Långå FVOF hat beschlossen, sein Mandat fortzusetzen, bis eine jährliche Sitzung vereinbart werden kann. På grund av rådande situation till följd av Corona pandemin kan det planerade årsmötet inte hållas inom den tid som föreskrivs enligt stadgarna. Den nuvarande styrelsens mandat upphör därmed formellt vid månadsskiftet mars/april.

Mot denna bakgrund, och för att säkerställa att förvaltning, verksamhet och projekt kan fortsätta enligt normala rutiner och årets verksamhetsplan, beslutar styrelsen att nuvarande styrelse fortsätter fungera i normal omfattning och roll till dess ett nytt årsmöte kan genomföras. Arbetsfördelningen i styrelsen bibehålls oförändrad.

Det innebär bl a att de tre stora projekten i verksamhetsplanen kommer att genomföras som planerat. Det är Långåljusnan projektet som nu inriktas på biflödena plus det särskilda projektet för infrastruktur med leder, rastplatser och handikappanpassning. Dessutom Grundsjöprojektet som drivs tillsammans med Fortum Sverige AB, Härjedalen, Länsstyrelsen och Särvsjöns samfällighetsförening.

För underleverantörer eller andra intresserade kan protokollet om interim styrelsen beställas via info@langafisket.se