die Hedeflug 100 Jahre

Schwedens erste flugserie, Der Oscar-Ficks Hedeflug, füllen 100 Jahre.
1918 kam die erste dunkrokarna, fiskeflugorna, ur skomakaren
Oscar Ficks händer. Flugsvärmen skulle växa och bilda
Schwedens erste volle flugserie. I jämförelse kan man räkna in
Oscar Fick bland storheter som Frederic M. Halford och
George Edward MacKenzie Skues, de senare som flugfiskets
läromästare från engelska kalkströmmar medan Oscar Fick
hade sitt universitet i västra Härjedalen, främst Långå-Ljusnan
som sin egen fakultet. Dottern Alma, senare gift Nordlund,
började som 15-åring att binda Hedeflugan och utökade den
unika serien med ett tiotal egna mönster, till sammanlagt 34.

Med anledning av jubileet kommer Långåfisket att ordna ett
flertal aktiviteter kring Oscar Fick, Alma Nordlund och
Hedeflugan under året.