SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Organisation

Långå Fiskevårdsområdes Förening, Långå FVOF, bildades 1971, efter att vården och nyttjandet av fisket varit organiserad på annat sätt tidigare.

Det ordnade arbetet för vård och nyttjande av fisket i Långå har bevisligen pågått i flera hundra år. Det äldsta kända dokumentet som bekräftar det är daterat den 15 maj 1716.

Det innebär att det i Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs.

Fiskevårdsområdet, Långå fiskevårdsområde, består av samtliga fiskevatten inom området, vilka sammanförts till ett gemensamt fiskevårdsområde enligt lagen om fiskevårdsområden (LOFO). Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarade för själva bildandet. I Sverige finns omkring 2 000 fiskevårdsområden. Fiskevattnen i Långå är privatägda.

Förvaltningen av fiskevårdsområdet och skötsel av verksamheten inklusive upplåtelse genom försäljning av fiskekort sköts av föreningen, Långå Fiskevårdssområdes Förening.

Långå FVOF är en ideell förening som ägs av ett sjuttital privata fiskerättsägare som bildat föreningen och upplåter fisket enligt gällande regler genom fiskekort.

Långå FVOF utvecklar, driver och marknadsför fisket under samlingsnamnet ‘Långåfisket’ som är upphovsrättsligt skyddat genom Trade Mark som ett attraktivt och naturnära sportfiske.

Långå FVOFs stadgar ses över regelbundet och är uppdaterade 2016. Stadgarna kan beställas via info@langafisket.se.