SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevårdsplan

I fiskevårdsplanen för Långå Fiskevårdsområde finns tre ledande nyckelord och fokusområden: bevara, vårda och använda.

Långå har en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och förklarar varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena. Med kunskap, metoder och åtgärder ska det målet infrias och förnyas. Fiskevårdsplanen gäller fiskar och deras livsbetingelser men även de som fiskar, det vill säga du och dina behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen. Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren genom fiskevård och investeringar.

Bevara
Endast ursprungliga och lokala arter av öring, röding, harr, sik, gädda och abborre. Undantag för två P&T-vatten.

Aktuella regler, krav och principer stödjer och tryggar bevarandeintresset. Regelbunden kontroll och uppföljning av fiskbeståndens livskraft genomförs

Vårda
Biotoper ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt skick som är möjligt och rimligt. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter.
Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov sker stödodling för utsättning i vissa vatten. Samar-bete sker med intressenter och leverantörer som uppfyller särskilda krav.

Använda
Att fiska bygger på gott omdöme och etik. Den fisk man behöver för dagen, säg 3 fiskar, behåller man. Resten sätts tillbaka oskadda för nästa tillfälle. Fiskevattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom fiskekort.

Regler, anvisningar och rekommendationer finns om villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

Regler, anvisningar och rekommendationer finns om villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Hemsidans (www.langafisket.se) version är den som är aktuell och gäller. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

Fiskevårdsplanen sträcker sig tio år framåt i tiden. Den uppdateras och förlängs årligen.